Biologien på arbejde

Få et nyt og biologisk funderet perspektiv på trivsel, kommunikation og samarbejde.

2019 er udnævnt til Arbejdsmiljø-år, derfor vil Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland gerne være med til at sætte fokus på dette vigtige emne.

Vi har hyret Tommy Krabbe til at holde et foredrag og herunder kan I læse, hvad I har i vente.

Ofte kan foredrag om de mere bløde sider af arbejdslivet såsom kommunikation, samarbejde og trivsel virke meget uhåndgribelige. Men i sin research til bogen ”Nysgerrighed er svaret” fandt Tommy Krabbe ud af, at der er meget hårde facts, som supplerer de bløde budskaber.

Vores biologiske sammensætning har meget direkte konsekvenser på vores måde at forstå og kommunikere på. Når vi forstår det, kan det give flere aha-oplevelser og styrke relationerne på arbejdspladsen, i fritids- og i privatlivet.

Til foredraget får du et friskt og anderledes perspektiv på noget, der fylder meget i alles hverdag – serveret med gejst, vid og humor.

Del eller udskriv artiklen