Ulighed i sundhed – et todelt webinar

Hvad er der på spil ud fra den antropologiske og den sundhedsfaglige vinkel, når vi taler om ulighed i sundhed hos borgere med anden etnisk baggrund?

Lyt med og få redskaber og forståelse i forbindelse med behandling og rehabilitering af borgere med anden etnisk herkomst end dansk.

Dette todelte webinar har to oplægsholdere:

  • Antropolog og pædagog Nadia El-Gendi fra ”På tværs”. Nadia arbejder med kulturforståelse og integration både i mødet med borgerne på jobcentret og patienten i sundhedssystemet.
  • Den anden oplægsholder er Morten Sodemann, overlæge fra indvandremedicinskklinik på Odense Universitetshospital. En klinik han selv var med til at starte i 2008. Morten Sodemann har udgivet flere publikationer med emnet ulighed i sundhed, bl.a ”Sårbar? Det kan du selv være” fra 2018 og i 2020 ”Det du ikke ved får patienten ondt af: tværkulturel klinik og kommunikation”. Morten Sodemann er en ivrig samfundsdebattør og har hands on erfaring med patienter fra klnikken.

Har du lyst til at få den antropologiske og den sundhedsfaglige vinkel på ulighed i sundhed blandt borgere med anden etnisk herkomst end dansk, så er dette webinar lige noget for dig.

Der kan deltages i et af de to webinarer, de er ikke på den måde afhængige af hinanden.     

 

Del eller udskriv siden