Første bestyrelsesmøde i 2022

Årets første bestyrelsesmøde blev 7. januar afholdt virtuelt med grupperums præsentationer og evaluering af indsatsen i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget i november.
Bestyrelsesmedlemmer i Region Midtjylland Kirsten Ægidius og Vita Bisgaard er her sammen med det nyvalgte regionsrådsmedlem fra de konservative, politiker Purnima Erichsen, som de talte fysioterapi med under valgkampen i nov 2021. Foto: Privat

Bestyrelsen i Region Midtjylland var samlet til virtuelt bestyrelsesmøde den 7. januar. Vi havde oprindeligt et bestyrelsesseminar fredag og lørdag i kalenderen, men grundet coronasituationen og det høje smittetryk, blev seminaret omlagt til et en-dagsmøde. Det var på forhånd aftalt, at seminaret skulle bruges til kickstarte strategiarbejdet for bestyrelsen i den kommende valgperiode, så dette blev fastholdt.

Efter en kort velkomst, var Danske Fysioterapeuters direktør Karen Langvad med til mødet, hvor hun gav et oplæg om foreningens strategi og de 3 must win battles.

Præsentationer i virtuelle grupperum

Herefter gik bestyrelsen ud i 3 virtuelle grupperum, hvor de præsenterede kollegaerne for de tanker, de var blevet bedt om at gøre sig hjemmefra. Hvad er der politisk og fagligt momentum for, at bestyrelsen skal arbejde med i den kommende fremtid.

Det gav efterfølgende nogle gode diskussioner i plenum, hvor bestyrelsen landede på flere emner:

  • Der skulle straks skabes overblik over nyvalgte politikere i råd og udvalg i kommuner og regionsråd med henblik på politikerkontakt
  • Et medlemswebinar omhandlende senfølger af covid
  • En straks kontakt til den nye rådmand for sundhed og omsorg i Aarhus Kommune med henblik på at mødes med ham til et kommende bestyrelsesmøde og meget gerne det i marts
  • Debatindlæg til en regionsdækkende avis

Flere emner kræver yderligere drøftelser, blandt andet:

  • Long Covid syndrome
  • Klimadagsordenen og den fysioterapeutiske faglighed
  • Sundhed defineret som bredt begreb og den fysioterapeutiske faglighed

Evaluering af indsatsen i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget

Bestyrelsen evaluerede indsatsen i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget i november.

Det kunne have været ønskeligt, om flere medlemmer havde deltaget, men bestyrelsen fandt måden at arbejde på inspirerende og betragter det som starten på noget, der skal fortsætte. For bestyrelsen havde det været positivt at gå direkte til politikerne på gaden og åbne snakken om fysioterapi eller tage ordet til valgmøder. Den historie skal fortælles videre.

Bestyrelsesmedlem Christian Madsen fortalte kort om dagen med Stephanie Lose, som han havde haft i slutningen af 2021.

Til slut ønskede bestyrelsen hinanden god weekend og tak for et godt møde med en øl-eller sodavandsskål over skærmen.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer