Medlemsarrangementer og webinar i efteråret

Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland har afholdt bestyrelsesmøde og har bl.a. besluttet ikke at planlægge og afholde medlemsarrangementer af faglig karakter dette efterår, men overvejer webinarer.
Foto: iStock

Den 4. september afholdte Regionsbestyrelsen i Midtjylland bestyrelsesmøde i Viborg. På mødet diskuterede bestyrelsen mulighederne for at planlægge og afholde medlemsarrangementer i efteråret 2020. Bestyrelsen fandt frem til, at der var tungtvejende argumenter for IKKE at planlægge og afholde medlemsarrangementer af faglig karakter dette efterår.

For det første ses der flere lokale corona-udbrud i vores samfund lige nu, så risikoen for at starte en eller flere smittekæder vil være til stede. Så ud fra et forsigtighedsprincip mener bestyrelsen, at det vil være klogest ikke at planlægge og afholde nogle arrangementer så længe situationen er således.

Derudover hører bestyrelsesmedlemmer fra flere kollegaer fra diverse arbejdspladser i alle sektorer, at der er travlt i øjeblikket, og det blev diskuteret om medlemmerne i det hele taget har overskud til at deltage.

Bestyrelsen diskuterede muligheden for at afholde et webinar, og der blev nedsat et lille udvalg, der skal undersøge dette.

Derudover skal der herfra lyde en opfordring til medlemmerne om at melde ind, hvis de har idéer til oplægsholdere, eller hvis de selv har lyst til stå for et arrangement, så kan pengene søges via regionens hjemmeside.

Ny struktur i Danske Fysioterapeuter

Derudover blev forslag til ny struktur i Danske Fysioterapeuter gennemgået og diskuteret. Dette var første behandling af et stort emne, som der skal endelig beslutning om på Repræsentantskabet.

Corona-situationen

Selvfølgelig fik bestyrelsen også diskuteret coronasituationen og hvordan den påvirker vores arbejdsdag og foreningens arbejde på dette område.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer