Medlemmerne skal engageres

Et begrænset fremmøde til duellen mellem de to formandskandidater i Region Midtjylland gjorde opgaven med at engagere medlemmerne til et af temaerne for debatten.
De to kandidater til regionsformandsvalget i Region Midtjylland, Sanne Jensen og Christian Engvad Madsen, er enige om, at der skal gøres en indsats for at engagere medlemmerne mere. Foto: Michael Christensen.

Der var sandwich nok, så alle deltagerene kunne blive mætte i mødepausen – og tage resterne med hjem efter mødet. Syv deltagere – heraf fem medlemmer af bestyrelsen – mødte frem til præsentationen af de to kandidater til posten som regionsformand i Region Midtjylland: Sanne Jensen vil gerne tage hul på tredje periode som formand, mens udfordreren Christian Engvad Madsen primært har erfaring som TR i Falck Healthcare i den store omstrukturering, som virksomheden har været igennem de seneste år, samt tillidsposter i Danske Fysioterapeuter, blandt andet som formand for det kollegiale råd.

De to kandidater var enige om, at der skal gøres en indsats for at engagere medlemmerne mere.

”Jeg synes det er trist, at vi som forening ikke kan samle flere til en så forholdsvis vigtig begivenhed som dette møde,” sagde Christian Engvad Madsen og tilbød sig som den, der ville bære ideer fra medlemmerne frem. Helt konkret tilbød han – hvis han bliver valgt – at gøre en indsats for skabe såkaldte faglige roundtable-arrangementer, som blev foreslået af en af mødedeltagerne.

”Jeg vil gerne være med til at byde velkommen til alle de initiativer, som kommer fra menige medlemmer, TR’er og regionsbestyrelsesmedlemmer. Vi skal være bedre til at bakke op om initiativerne og give hinanden et klap på skulderen,” sagde han og foreslog også, at man kunne etablere en ”formandskaffe”-ordning, hvor man på faste tidspunkter kunne kontakte formanden på et link og drøfte relevante emner.

Interessante netværks-profiler

Sanne Jensen sætter sin lid til, at de netværkskonsulenter, som er ved at blive ansat i organisationen, vil kunne skabe det engagement, som også hun efterlyser.

”Vi er ved at ansætte dem nu, og der er nogle interessante profiler imellem, som jeg er sikker på vil kunne skabe de netværk, som medlemmerne ønsker. Netværkene vil blive en kæmpe hjælp for regionsbestyrelsen, at kunne række ud til disse netværk og få viden om, hvad der foregår hos medlemmerne. Jeg ser regionen som et spindelvæv med nogle knudepunkter, som jeg kan trække i, hvis der eksempelvis er planer om nogle besparelser,” forklarede Sanne Jensen.

Hun forestiller sig, at arrangementerne i de enkelte netværk ikke nødvendigvis behøver at have et stramt fagligt indhold. Udgangspunktet for et netværk kan også være deltagelse i et motionsarrangement, som på et senere tidspunkt måske kan gøre medlemmerne interesserede i det faglige arbejde.

Mere selvsikkerhed

De to formandskandidater blev bedt om at redegøre for, hvordan de særligt vil markere sig, hvis de bliver valgt til posten. Christian Engvad Madsen vil arbejde for, at Danske Fysioterapeuter får mere kant og selvsikkerhed. Han sammenlignede organisationen med Falck inden de omstruktureringer, som moderniserede virksomheden.

”Vi skal have lidt mere selvsikkerhed. Se for eksempel på §62-patienterne, hvor de nationale kliniske retningslinjer anbefaler, at vi skal behandle dem to gange om ugen stillet op over for en bevilling, der siger, at der er penge til 43 behandlinger om året. Hvis man skal sammenligne det med noget, kunne det være, at lægerne sagde ok til kun at give en halv dosis penicillin, fordi det er det, der er råd til. Jeg synes, vi skal have mere kant i forhandlingerne og stå fast på, at vi ikke kan levere det, vi skal, med de bevillinger, der er afsat,” sagde han.

Sanne Jensen påpegede at det forhandlingsteknisk kan være problematisk at sætte hårdt mod hårdt.

”Hvis vi ikke får fundet en løsning sammen med regionerne og kommunerne, så fastfryser vi den økonomiske ramme, hvor den er, og så udhuler vi vores honorarer ude i praksis,” sagde hun og tilføjede, at aftalerne forhandles centralt i Danske Fysioterapeuter.

Flere besøg på arbejdspladser

I sin egen præsentation lagde hun vægt på, at hun ikke fremlægger et nyt politisk projekt.

”I får naturligvis ikke en helt ny formand, men jeg vil fortsætte det gode arbejde, som jeg allerede er i gang med. Corona har forhindret mig i at tage på arbejdspladsbesøg, hvilket jeg har prioriteret højt tidligere, og jeg vil gerne igen ud og besøge fysioterapeuterne på afdelingerne, i klinikkerne og i kommunale områder – meget hellere end at snakke med forskningslederen på et universitetshospital. Desuden vil jeg arbejde for, at regionen vil få det tætteste netværk af TR’er, som man kan tænke sig,” sagde hun.

De to kandidater blev også spurgt, hvordan de vil håndtere den stigende tilgang til fysioterapeutfaget, og hvor kommende årgange skal finde job.

Christian Egdal Madsen mente, at der skal flere fysioterapeuter ind i ledende stillinger, så de kan argumentere for, at der skal ansættes flere fysioterapeuter til forebyggelse og rehabilitering.

”På uddannelserne skal der skabes en opmærksomhed på, at fysioterapeuter også kan være ledere og sidde i koordinerende stillinger. Desuden er der et stort marked på det private område. Massører og personlige trænere har sat sig på et marked, som vi som fysioterapeuter også godt kunne byde mere ind på. Fysioterapeuter har forsømt at udvikle sig med tiden, måske fordi vi har været bundet op af en specifik betalingsstruktur, som har fået os til at levere produkter på en bestemt måde,” sagde han.

Sommerskole om ledelse

Sanne Jensen bifaldt tankerne om at få mere ledelsen ind i uddannelserne, men påpegede samtidig, at fysioterapeutuddannelsen er så pakket, at det kan være vanskeligt at presse mere ind. Hun foreslog, at et ledelsesforløb eventuelt kan præsenteres for de studerende på en sommerskole. Hendes eget forslag til nye jobmuligheder for fysioterapeuter pegede mere i retning af psykiatrien.

”Psykiatriplanen peger på et behov for en tværfaglig indsats, og derfor skal vi have flere fysioterapeuter ind i psykiatrien, men ikke sådan at vi skal dække huller i vagtplanen,” sagde Sanne Jensen, der vil gøre en indsats for at videreføre den dialog hun i forvejen har med kommunerne og psykiatriudvalget i Region Midtjylland.

Hun pegede også på, at der skal flere fysioterapeuter ud på afdelingerne og arbejde med aktiv indlæggelse, og der skal flere fysioterapeuter ud i akutmodtagelserne og i ambulatorierne.

Valget i Region Midtjylland foregår i perioden 21-30. marts, og som medlem modtager du en email med link til afstemningen.

Følg med i regionsformandsvalget og se kandidaternes valgsider

Debattér med kandidaterne