Nyt fra bestyrelsesmødet d. 16. august

Orientering og debat om forslag til det ekstraordinære repræsentantskab, samt dialog om hvordan flere medlemmer kommer til at tale fysioterapifagets sag med fokus på at løse fremtidens udfordringer i vores sundhedsvæsen var to hovedtemaer på det netop afholdte bestyrelsesmøde.
Foto: iStock

Den 16. august afholdt bestyrelsen i Region Midtjylland møde i Viborg. Vi havde sat god tid af til forberedelse af det ekstraordinære repræsentantskab.

Et flertal af de repræsentantskabsvalgte i Regionsbestyrelsen i Midtjylland fremsætter et forslag om begrænsning af funktionstid for formand, regionsformænd og hovedbestyrelsesmedlemmer i Danske Fysioterapeuter, men derudover brugte bestyrelsen også tid på at diskutere mange af de andre 36 forslag på det kommende repræsentantskab.

De repræsentantskabsvalgte ser frem til XREP med spænding. Der er mange store beslutninger på programmet, og dagene bliver tæt pakket. Forhåbentlig kan der ses frem til spændende diskussioner og beslutninger, som vil komme jer medlemmer til gavn.

Initiativ til at løse fremtidens udfordringer i vores sundhedsvæsen

Derudover fortsatte bestyrelsen sit arbejde med at forberede sig på kommende regions - og kommunalvalg i november. Politisk chef i Danske Fysioterapeuter Ann Sofie Orth var med virtuelt.

Vi arbejder ud fra en strategi, der handler om at få flere medlemmer af foreningen til at tale fysioterapifagets sag og sætte spot på, hvordan vi kan bidrage til at løse fremtidens udfordringer i vores sundhedsvæsen. Bestyrelsen bliver udfordret af, at det ikke handler om, hvad vi i bestyrelsen selv kan gøre, men mere om at motivere og mobilisere andre til at gøre det sammen med os.

Vi blev enige om at tale med kollegaer og bruge vores dimittend-ringerunde til at fange interesserede medlemmer. Vi vil forsøge at fange medlemmer via Facebook og LinkedIn opslag, som der ikke ligner de traditionelle af slagsen. Og flere bestyrelsesmedlemmer var lune på idéen om at fange politikerne på gågaden/strøget sammen med kollegaer og få en snak om fysioterapi. Strategien tager form, og vi følger op med et kort online møde med Ann Sofie Orth primo september.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer