Nyt fra regionsbestyrelsen i juni

Onsdag den 17. juni 2020 holdt regionsbestyrelsen møde i Skive. På mødet drøftede bestyrelsen bl.a., hvordan der kunne arbejdes med den politiske strategiplan i Region Midtjylland samt påbegyndte planlægningsarbejdet af mini-fagfestival 2020.

Mødet startede ud med, at regionsbestyrelsen drøftede hvilke temaer, der ønskes at arbejde videre med ude i regionen. Blandt andet blev sygehusene, borgere med handicap, børn og faglige netværk for fysioterapeuter drøftet. Dertil havde regionsbestyrelsen også fokus på, hvilke nye samarbejdspartnere der kunne inkluderes i det sundhedspolitiske arbejde i regionen.

Regionsbestyrelsen fulgte ligeledes op på tidligere drøftede punkter som fysioterapeutisk opgavevaretagelse og overgangen til AC.

Et andet punkt ved mødet omhandlede påbegyndelse af planlægning af mini-fagfestival i 2020. Regionsbestyrelsen drøftede, hvilke overordnede temaer, der kunne sættes for arrangementet. Den videre planlægning af mini-fagfestivallen vil finde sted i et planlægningsudvalg, der er åbent for medlemmer.

Slutteligt drøftede bestyrelsen også, hvad der kunne tages med fra Folkemødet 2019 til det videre bestyrelsesarbejde.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar