Nyt fra regionsbestyrelsen

Regionsbestyrelsen afholdte møde d. 6. februar på Sundhedscenter Viborg. Ved mødet drøftede regionsbestyrelsen bl.a. fysioterapeutisk opgavevaretagelse, foreningens politiske struktur og den kommende generalforsamling.

Regionsbestyrelsen indledte mødet med en temadrøftelse om fysioterapeutisk opgavevaretagelse. Der blev taget udgangspunkt i forskellige perspektiver på virkelige cases, hvor fysioterapeuter har skulle varetage opgaver, som normalt ligger uden for fysioterapeutisk regi. Regionsbestyrelsen drøftede bl.a. fysioterapeutens rolle i plejeopgaver, hverdagsrehabilitering og magtanvendelse i psykiatrien.

Regionsbestyrelsen blev vist rundt på Sundhedscenter Viborg, hvor de bl.a. blev præsenteret for de træningsfaciliteter og lokaler, fysioterapeuterne på stedet arbejder med og i.

På den anden halvdel af mødet, drøftede regionsbestyrelsen foreningens politiske struktur og den kommende analyse heraf. Herunder overvejelser om medlemsinddragelse og medlemsdemokrati. Regionsbestyrelsen ønsker at følge den videre proces tæt.

Slutteligt arbejdede regionsbestyrelsen med programmet for generalforsamlingen d. 9. april, der kommer til at foregå i Herning Messecenter. Regionsbestyrelsen ser frem til en rigtig god aften.

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar