Regionsbestyrelsesmøde affødte ny mødeplan

Regionsbestyrelsen i Region Midt holdt det første fysiske møde i meget lang tid d. 8. juni. Danske Fysioterapeuters politiske chef Ann Sofie Orth tog bestyrelsen igennem en politisk proces med henblik på regions- og kommunalvalget november 2021, og så fik vi en ny mødeplan for resten af året.

Den 8. juni afholdte Regionsbestyrelsen i Region Midt det første fysiske møde i meget lang tid. Det var dejligt at se hinanden igen og hyggesnakke i pauserne.

Mødet blev afholdt i Viborg med deltagelse af foreningens politiske chef Ann Sofie Orth, der tog bestyrelsen igennem en politisk proces i forbindelse med en indsats i forhold til regions- og kommunalvalget november 2021.

Nyt input - ny energi

Det var en ny måde at arbejde på og en ny måde at blive mere konkrete på, og bestyrelsen var godt møre ved afslutningen på dagen. Heldigvis vekslede dagen mellem oplæg, aktiv deltagelse og walk and talk. Og alle var enige om, at dagen havde være god.

Mødeplan for efteråret

På mødet blev der desuden truffet beslutning om en ny mødeplan for efteråret, der passer til det ekstraordinære repræsentantskab i august samt til den ekstraordinære generalforsamling, der skal afholdes den 23 sept.

Find den nye mødeplan her

Del eller udskriv siden
0 kommentarer