Sidste bestyrelsesmøde i 2021

Velkomst til nye medlemmer i regionsbestyrelsen, fagfestival og erfaringsoplæg om socialpsykiatri og mental-handicapområdet var på dagsordenen, da regionsbestyrelsen mødtes til det sidste møde i år.
Foto: iStock

Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland havde møde den 3. december i Aarhus. Der var en del nye bestyrelsesmedlemmer tilstede, som vi fik sagt goddag og velkommen til.

Fagfestival 2023

Regionsbestyrelsen fik vedtaget, at der skulle afholdes fagfestival i Region Midtjylland i 2023. Den tidligere nedsatte arbejdsgruppe vil gerne bidrage igen, mange tak for det. Fra bestyrelsen deltager Lars Henrik Larsen, Michael Smærup og Vita Bisgaard.

Politisk dialogmøde

I længere tid har bestyrelsen talt om et politisk dialogmøde i Region Midtjylland. For at kvalificere de fremtidige diskussioner og en eventuel planlægning, havde vi inviteret Tine Nielsen, regionsformand i Region Hovedstaden til at komme med et oplæg. Bestyrelsen i Region Hovedstaden har afholdt flere politiske dialogmøder med succes. Oplægget gav bestyrelsen flere gode tips og tricks til, hvordan processen kunne gribes an, og diskussionen fortsætter på kommende møder.

Erfaringsoplæg om socialpsykiatri og mental-handicapområdet

Vores nyvalgte bestyrelsesmedlem Martin Johansen kom med et erfaringsoplæg vedrørende det fysioterapeutiske arbejdsmarked i socialpsykiatri og mental-handicapområdet. Martin arbejder selv i Holstebro på området, og han anser det for et område fysioterapeuter med fordel kan byde meget mere ind på i fremtiden. I Holstebro er der stor fokus på den indsats, fysioterapeuter kan bidrage med på området.

Fagkongres 2022 deltagelse

Bestyrelsen fik afsluttet en længere diskussion omkring bestyrelsens deltagelse på Danske Fysioterapeuters Fagkongres d. 17.-19. marts. Det blev besluttet, at bestyrelsen kan deltage med deltagergebyr, overnatning, transport og festmiddag betalt af Danske Fysioterapeuter Region Midtjylland. Tabt arbejdsfortjeneste udbetales ikke. Deltagelse på fagkongressen skal bl.a. klæde bestyrelsen på til lave medlemsarrangementer i fremtiden.

Det sociale

Bestyrelsen afsluttede dagen med en omvisning på AROS samt efterfølgende julespisning.

Glædelig jul og godt nytår

Til slut vil vi gerne sige tak for i år og ønske alle en glædelig jul samt et rigtig godt nytår.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer