Når presset bliver for stort og gode mennesker handler ondt

Et oplæg ved psykolog Dorthe Birkmose om risikoen ved at blive slidt rent moralsk og hvor hurtigt en gruppekultur blandt professionelle kan blive rå og følelseskold - helt uden at man selv som professionel opdager det.

Om arrangementet

Forråelse er en risiko i det professionelle arbejde. Forråelse er en risiko i arbejdet, på samme måde som stress er en risiko. Både stress og forråelse handler om at blive slidt, men forråelse er en særlig moralsk slitage, der kan snige sig ind på professionelle.

Forråelse handler om at blive mere og mere rå i bestræbelserne på at håndtere egne afmagtsfølelser. Forråelse ses derfor i forskellige sværhedsgrader lige fra de hurtige rå impulser til de retfærdiggørende bortforklaringer af egne handlinger.

Selvstændig psykolog (cand.psych.) og foredragsholder Dorthe Birkmose vil tage udgangspunkt i en fortælling om, hvordan hun og kollegerne blev forråede – uden selv at opdage det. For at kunne gøre noget ved forråelsen, kræver det, at man kan opdage den. Forråelse kan – ligesom stress – være skjult for dem, der står midt i det. Vi kan med fordel skærpe opmærksomheden på de konkrete faresignaler i vores tænkning, følelsesliv, sprogbrug, humor, handlinger og fravær af handlinger.

Program

I sit foredrag vil Dorthe Birkmose blandt andet komme ind på:

  • Forråelsens forskellige sværhedsgrader
  • Hvilke faresignaler bør vi være opmærksomme på?
  • Og hvad stiller vi så op med alt det?

  

 

Litteratur

Birkmose, D. (2013): Når gode mennesker handler ondt – tabuet om forråelse. Syddansk Universitetsforlag.

Birkmose, D. (2018): Kapitel 11: Risiko for forråelse. Fra Hansen, B. & Nørrelykke, H. (red.): Professionelle samtaler og empatiske relationer. Hans Reitzels forlag.

Meier, J. (2017): Det er ikke magten men afmagten, der bekymrer mig. Social Udvikling, nr. 6, december 2017, s. 4-11.
   

Del eller udskriv artiklen