Nyt forskningsprogram vil se sundhed i et nyt lys

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet lancerer nu et opgraderet forskerskoleprogram, der med fokus på kvalitative metodikker vil give sundhedsprofessionelle mulighed for at undersøge fænomener inden for sundhed og sygdom i lyset af sociale, kulturelle og historiske forhold.

Under titlen ”Sundhedsvæsenet, Uddannelse, Organisering og Etik” lancerer Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet nu et opgraderet forskerskoleprogram, der i særlig grad retter sig mod kandidatuddannede fysioterapeuter, ergoterapeuter med flere, der ønsker at dygtiggøre sig inden for andre metodikker end de traditionelle naturvidenskabelige tilgange. 

Et tiltrængt supplement til helhedsbilledet af patienter

"Kvalitative metoder har den styrke, at de er meget velegnede til at øge vores forståelse af sundhed og sygdom ved at afdække fænomener i en social, kulturel og historisk kontekst. De traditionelle naturvidenskabelige metoder lader os tælle og registrere sundheds- og sygdomsparametre, men kan være utilstrækkelige i forhold til at skabe et helhedsbillede af patientens situation. "

Det forklarer Erik Elgaard Sørensen, leder af forskerskoleprogrammet, som derfor mener, at den nye forskeruddannelse udgør et tiltrængt supplement til det dominerende fokus på kvantitative forskningsmetodikker. Han tilføjer:

"Med forskerskoleprogrammet får sundhedsprofessionelle mulighed for at fordybe sig i human- og samfundsvidenskabelige metoder og teorier, som kan bidrage til en bedre forståelse af de fænomener og kontekster, der relaterer til sundhed og sygdom. "

Ingen krav til statistik

Den nye forskeruddannelse adskiller sig ved, at flytte fokus fra de traditionelle naturvidenskabelige metoder. Der stilles for eksempel intet krav om, at de studerende skal gennemføre kurser i statistik.

"Vi har helt bevidst prioriteret, at de studerende kan have deres fulde fokus på de kvalitative metodikker. Det kan være metoder som etnografi, fænomenologi og grounded theory. Men også forskningstilgange, der inddrager patienterne, som for eksempel participatory design og aktionsforskning - et område som i disse år synes at være særlig efterspurgt i sundhedsvæsenet, " siger Erik Elgaard Sørensen. 

Vil favne bredt

Erik Elgaard Sørensen håber, at forskerskoleprogrammet også vækker interesse for de sundhedsprofessionelle fra kommuner, uddannelsesinstitutioner og det private erhvervsliv.

Samtidig er det hans ambition, at forskeruddannelsen kommer til at favne bredt, så kommende ph.d.-studerende også udgøres af læger, og kandidater i sundhedsinformatik, sundhedskommunikation, tekno-antropologi med flere:

"Heldigvis er der en stigende erkendelse i sundhedsvæsenet af, at kvantitative og kvalitative tilgange i forskningen ofte er hinandens forudsætninger, snarere end hinandens modsætninger. Derfor mener vi, at denne forskeruddannelse falder på et tørt sted. "

Læs mere om forskerskoleprogrammet på Aalborg Universitets hjemmeside 

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar