Åbning af et nyt Forskningscenter for Almen Medicin

Fredag den 24. juni var der officiel åbning af et nyt Forskningscenter for Almen Medicin på Fyrkildevej 7 i Aalborg Øst.
De tre glade fysioterapeuter som modtog legater

Center for Forskning i Almen Medicin (CAM-AAU) ved Aalborg Universitet er resultatet af et samarbejde mellem Aalborg Universitet og Forskningsenheden for Almen Praksis i Aalborg.

Samarbejdet bygger på visionen om at skabe et akademisk miljø til varetagelse af almen medicinsk undervisning og forskning.
Man ønsker at integrere forskning med forskningsbaseret uddannelse, kvalitetsudvikling, forskningstræning og specialeuddannelse i almen medicin. Dette skal samlet set skabe et attraktivt miljø, som stimulerer såvel uddannelse som forskning og tiltrække nye praktiserende læger til Nordjylland.

Uddeling af legater til tre fysioterapeuter

Der er flere fysioterapeuter på P.hD niveau tilknyttet centret. De arbejder bl.a. med forskning, udvikling og kvalitetssikring af det muskulo-skeletale område. På åbningsdagen var der desuden uddeling af Magda og Svend Aage Friederichs Mindelegater med hver et beløb på 30.000,- kr. Der var i alt uddeling af 10 legater.
 
Tre fysioterapeuter fik hver et legat. De to førstnævnte hører til på CAM-AAU her i Aalborg. Henry hører til på CAM- Århus Universitet.
 
Michael Skovdal Rathleff, Seniorforsker: Fik legatet for sit arbejde omkring unge med muskelskelet smerter. Michael har i sin forskning specielt kigget på unge menneskers smerteproblemer i knæ og fødder. Patienter som man ofte ser i almen praksis, men har meget lidt at tilbyde.
 
Allan Riis, cand.scient.san, ph.d.-studerende på et rygprojekt, omhandlende implementering af forløbsprogrammet i Region Nordjylland. Rygprojektet har inkluderet 60 lægeklinikker og 1.101 patienter. Projektet har vist, at en understøttende strategi til praksis kan afslutte flere patientforløb og derved nedbringe andelen af henviste patienter til et dyrere hospitalsforløb uden dette påvirker rygpatienternes smerte- eller funktionsniveau. Allan præsenterede rygprojektet i en ”plenary session” på ”International Back and Neck Pain Forum 2016” i Buxton, England i maj måned.
 
Henry Jensen, postdoctoral researcher, PhD.: Henry arbejder med, hvordan udredningen for kræft i Danmark kan tilrettelægges og hvorvidt ændringer i udredningsprocessen har påviselig effekt. Fokus har hovedsageligt været på sammenhængen mellem indførelsen af pakkeforløb for kræft og tid til diagnose, sygdomsstadie, overlevelse og patienttilfredshed. Ydermere arbejder Henry med at søge efter mulige epidemiologiske årsager lange diagnoseforløb, variation i brugen af henvisninger og patienternes prognose.

Stort tillykke til alle tre!

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar