Kom tæt på de politiske beslutninger som studerende

Er du nysgerrig på, hvad der sker i din fagforening, og har du lyst til at komme tættere på de fagpolitiske beslutninger, så har du nu muligheden for at melde dig som studenterobservatør.
Foto: iStock

I Danske Fysioterapeuters nordjyske regionsbestyrelse mangler vi en studerende, der har lyst til at komme tættere på de politiske beslutninger.

"Det er ekstremt vigtigt, at vi har en studerende i regionsbestyrelsen, så også de studerende kan blive hørt og få indflydelse på regionsbestyrelsens fokusområder", siger formand i Region Nordjylland Gitte Nørgaard. Så hvis du er studerende med interesse for dit fags udvikling, er det dig, de har brug for.

Som studerende har du på generalforsamlingen mulighed for at stille op til en plads til bestyrelsen. Hvis der ikke er nogen studerende, der vælges ind, så har vi i regionsbestyrelsen aftalt, at en studerende i stedet kan deltage som observatør.

Aktuelt er der ikke en studerende med i regionsbestyrelsen, og vi, der sidder i Regionbestyrelsen, vil meget gerne have jer studerendes input til vores arbejde.

At sidde i en regionsbestyrelse i Danske Fysioterapeuter giver indsigt i, hvad der rør sig i Danske Fysioterapeuter regionalt og landsdækkende, og man har indflydelse på regionale tiltag, arrangementer osv.

Regionsbestyrelsen består af

  • 5 medlemmer som er valgt på generalforsamlingen
  • 2 medlemmer som er valgt blandt tillidsrepræsentanter på de offentlige arbejdspladser
  • 1 medlem er valgt af de praktiserendes Samarbejdsudvalgsmedlemmer
  • Hvis der ikke er valgt en studerende ind, så kan de studerende deltage med en observatør
  • Regionsformanden

Hvor ofte skal man være tilstede?

Årligt afholder vi ca. fem møder fra 8.30-15.30 på Sofiendalsvej 3 i Aalborg, og evt. et par to-timers virtuelle aftenmøder. Derudover ringer vi to gange årligt til nye dimittender for at høre, om de har spørgsmål i forbindelse med overgangen fra studerende til arbejdslivet.

Læs mere om regionsbestyrelsen

Der er ikke nogen procedure for, hvordan I studerende fordeler pladsen, hvis der er flere interesserede. Det må vi se på, hvordan vi løser, hvis udfordringen opstår.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte formand Gitte Nørgaard.

Interesseret?

Er du interesseret i at blive observatør i Danske Fysioterapeuters nordjyske regionsbestyrelse, så send en mail til formand Gitte Nørgaard.