Region Nordjyllands årsberetning

Nu kan du læse regionens årsberetning. Her får du indsigt i temaer som beskæftigelse og arbejdsforhold, Danske Fysioterapeuters politiske interessevaretagelse, den faglige udvikling og medlemsaktiviteterne i Region Nordjylland.

Fysioterapi er en profession i rivende udvikling. Vi forsker mere, vi specialiserer os fagligt, og så bliver vi stadig flere. Det giver både nye muligheder og stiller øgede krav. Blandt andet til Danske Fysioterapeuter om at fortælle borgere og politikere, hvad fysioterapeuter kan.

Regionsbestyrelsen har særligt fokus på nye områder, hvor fysioterapeuter kan gøre en forskel. I folkeskolen, hvor mange børn har problemer med motorikken, og hvor vi ved, at fysioterapeuter kan bidrage positivt. I lægepraksis, hvor mange praktiserende læger kan have brug for en hjælpende hånd til at diagnosticere og udrede patienter med muskel-skeletproblemer. Og i indsatsen for at få flere sygemeldte borgere i beskæftigelse.

Dette og meget mere kan du læse i nedenstående årsberetning for 2015-2016, som beskriver, hvad regionsbestyrelsen arbejder med samt hvilke aktiviteter, der foregår i regionen. 

Årsberetning Region Nordjylland 2015-2016

Du kan finde de tidligere årsberetninger fra regionen her

Husk, at der er generalforsamling den 3. april kl. 17-21, hvor du kan være med til at sætte dit præg på, hvad der skal arbejdes med i Region Nordjylland. Kom og få en god aften med din regionsbestyrelse og kollegaer med mulighed for at networke med regionens øvrige fysioterapeuter.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar