Tildeling af ph.d.-grad til fysioterapeut Allan Riis

Allan Riis, fysioterapeut, cand.scient.san., har været tilknyttet Forskningsenheden for Almen Praksis i Aalborg og har gennemført et omfattende rygstudie.
Allan Riis forsvarer sin ph.d. om implementering af ryg-retningslinjer i almen praksis.

Mange danskere oplever rygsmerter. De fleste tilfælde af rygsmerter er kortvarige, men nogle får tilbagefald og andre oplever konstante smerter.

Stort set alle danskere er tilknyttet en almen praktiserende læge, og almen praksis kan henvise patienter til f.eks. fysioterapi og er samtidig adgangen til de mere specialiserede behandlingstilbud på sygehusene. De fleste tilfælde af rygsmerter forventes imidlertid at kunne blive tilfredsstillende behandlet i primærsektoren.  

I forbindelse med sin ph.d.-uddannelse har Allan været tilknyttet Forskningsenheden for Almen Praksis i Aalborg og gennemført et omfattende rygstudie: ”Implementering af ryg-retningslinjer i almen praksis”.

I dette randomiserede studie deltog 60 lægeklinikker og 1.101 patienter. Til at understøtte implementering af forløbsprogrammet for lænderygsmerter i Region Nordjylland fik halvdelen af klinikkerne, som led i deres deltagelse, tilbud om feedback i form af kvalitetsrapporter, undersøgelsesværktøjer integreret i den elektroniske journal og besøg af en ryg-konsulent ude i almen praksis. Fem fysioterapeuter deltog som konsulenter. 

Formålet med projektet var at optimere behandlingen og reducere antallet af henvisninger til sygehusene. Interventionen i dette projekt halverede andelen af patienter, der blev henvist fra almen praksis til sygehusene fra 10,5% i kontrol gruppen til 5,0% i interventions gruppen.

Stort tillykke!

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar