Urealistiske budgetter

Kommunerne underbudgetterer når det kommer til vederlagsfri fysioterapi, på trods af at antallet af patienter vokser. Regionsformand Gitte Nørgaard sætter fokus på problemet i dette læserbrev bragt i Nordjyske Stiftstidende den 12. maj.
Læserbrev af Gitte Nørgaard bragt i Nordjyske Stiftstidende den 12. maj.

Mennesker med alvorlige handicap og fremskreden sygdom kan få fysioterapi betalt af deres kommune, såkaldt vederlagsfri fysioterapi. Men år efter år kommer udgiften bag på de fleste kommuner.

Kommunerne her i Region Nordjylland har sat færre penge af i årets budgetter, end ordningen kostede sidste år, selvom antallet af patienter vokser. Et forsigtigt skøn for udgifterne i 2016 viser, at kommunerne her i regionen i år samlet set har sat otte mio. kr. for lidt af, en underbudgettering på syv procent.

De praktiserende læger henviser patienterne til vederlagsfri fysioterapi, og kommunerne får regningen. Det betyder, at patienterne nok skal få deres behandling.

Underbudgettering leder til mistænkeliggørelse af patienter

Gang på gang har vi desværre oplevet, at kommunerne forsvarer deres underbudgettering ved at mistænkeliggøre patienterne på ordningen. Får de ikke også frygteligt meget behandling? Er det ikke frygteligt, at kommunen ikke kan "sætte serviceniveauet"?

Det er afgørende at huske på, at vederlagsfri fysioterapi er en sundhedsydelse, der gives til borgere ramt af for eksempel sklerose, spastisk lammelse og cystisk fibrose. De ønsker ikke at være en belastning for kommunens budgetter, men de har nu engang ikke selv valgt at blive syge, og behandlingen er typisk afgørende for, at de kan bevare den førlighed, de trods alt har. Kommunerne må selvfølgelig gerne være utilfredse med udgifterne til ordningen.

Kommunerne bør lægge et mere realistisk budget

Men at bruge urealistiske budgetter til at kritisere udgifterne til en ordning, der hjælper nogle af de svageste borgere, og som kommunerne igennem KL selv er med til at aftale rammerne for,  siger alt andet lige mest om den enkelte kommunes evne til at budgettere.

Derfor håber jeg, at kommunerne vil kigge en ekstra gang på deres budgetter og anlægge en vurdering, der har mere bund i virkeligheden. For borgernes skyld, men også for kommunens egen. Det er aldrig rart at skulle tilpasse budgettet sidst på året.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar