Generalforsamling 2021, Region Sjælland

Kom til generalforsamling i Danske Fysioterapeuter Region Sjælland d. 27. april.

Kom til generalforsamling i Danske Fysioterapeuter i Region Sjælland. På grund af covid-19-situationen vil generalforsamlingen denne gang blive afholdt som virtuelt arrangement.

Indsendelse af forslag

Hvis du ønsker at stille forslag til generalforsamlingen, kan du sende forslag til behandling på regionens generalforsamling.
Forslag skal indsendes til Regionsbestyrelsen senest den 1. marts.

Program

17.00 – 19.00: Generalforsamling ifølge vedtægterne

Ifølge Danske Fysioterapeuters love skal regionsgeneralforsamlingen indeholde følgende punkter:

  • Beretning om regionsbestyrelsens arbejde og drøftelser af kommende års aktiviteter
  • Indkomne forslag (forslag sendes til sp@fysio.dk)

Indkommet forslag 2021

  • Fremlæggelse af regnskab
  • Fremlæggelse af budget
  • Valg af regionsbestyrelse og suppleanter

19.00 – 19.30: Pause –husk at være tilbage ved skærmen senest kl. 19.25!

19.30 – 21.00: Foredrag ved Lars AP ”Fucking Flink”

21.00 – 21.15: Opsamling og tak for i aften

Målgruppe

Alle fysioterapeuter og studerende med interesse for Danske Fysioterapeuter. Du skal være medlem af Danske Fysioterapeuter for at deltage.

 

Del eller udskriv siden