Når indsatsen skal ramme plet hos borgere med anden etnisk baggrund end dansk

Kom til et spændende fyraftensmøde i Holbæk, hvis du ønsker at blive bedre til at forstå og behandle borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

Som fysioterapeuter oplever vi ind imellem, at vi med vores sundhedsfaglige tilgang ikke lykkes i at komme igennem med vores budskab, i mødet med borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

Kender du nikke genkendende til disse udfordringer?

 • Kommunikationen mellem sundhedsfaglige personale og borgerne er udfordret.
 • Borgerne følger ikke vores anbefalinger, udebliver fra behandlinger og møder.
 • Borgerne har ikke tillid til vores kompetencer.
 • Borgerne vil gerne have massage
 • Borgerne kommunikerer smerter på en måde anden måde, end vi er vant til
 • Behandlingsforløb er præget af frustration hos begge parter.
 • Manglende progression i behandling- og træningsforløbet.

Kan vi blive bedre til at samarbejde med disse borgere, hvis vi bliver mere bevidste om kulturen og inddrager det i vores indsats?

Dagen byder på et oplæg fra antropolog Nadia El-Gendi:

 • Hvad er kultur?
 • Kulturmødets logikker
 • Ekskluderende kulturmøder i kommunale sundhedstilbud
 • Sygdomsforståelse
 • Smerteforståelse
 • Interkulturel kommunikation
Del eller udskriv artiklen