Neurorehabilitering – udnyt træningspotentialet hos vores patienter

LUKKET FOR TILMELDING // Kom og få et fagligt indspark til, hvordan du som fysioterapeut kan udnytte det fulde træningspotentiale hos patienter/borgere med kognitive problemstillinger.

I samarbejde med Danske Fysioterapeuter – Region Sjælland og Ergoterapeutforeningen – Region Øst har Team Træning i Lolland kommune arrangeret et fyraftensmøde om borgere/patienter med kognitive dysfunktioner. Fokus vil være på, om vi reelt udnytter det træningsmæssige potentiale, som denne gruppe har.

Undervisere vil være senhjerneskade specialist og ergoterapeut Heidi Raahauge fra Næstved kommune, der vil tale om pårørende aspektet samt neuropsykolog Kim Rune fra Neuropraxis.dk, der med mange års erfaring indenfor området vil bidrage til en aften hvor ens faglige ståsted vil blive udfordret!

Program:

17.00 – 17.10
Velkomst v. regionsformændene for hhv. Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter

17.10 – 17.45
”Når samarbejdet bliver svært” v. Heidi Raahauge, senhjerneskadekoordinator Næstved kommune

17.45 – 18.15
”Hjerneskader og neuroplasticitet” v. Kim Rune, neuropsykolog, Neuropraxis.dk

18.15 – 19.00
Spisning

19.00 – 20.20
”Udnytter vi potentialet for genoptræning af hjernen godt nok?” v. Kim Rune, neuropsykolog, Neuropraxis.dk

20.20 – 20.30
Opsamling på arrangementet, spørgsmål m.m.

20.30
Tak for i aften

 

Del eller udskriv artiklen