Året der gik - eller gak

År 2020 er ved at rinde ud, og hvilket år det har været. Covid-19 indtog verden og fik også konsekvenser for fysioterapeuterne i Region Sjælland, både i offentlig regi og i praksissektoren.
Foto: iStock

Tiden er til at kigge tilbage på år 2020, lave et året der gik, eller jeg skulle måske sige gak, for hvilket år det har været. Covid-19 indtog verden og fik også konsekvenser for fysioterapeuterne både i det offentlige og i praksissektoren i Region Sjælland.

Respiratonsfysioterapi kom på alles læber

Under første bølge i foråret blev fysioterapeuterne på sygehusene en del af frontpersonalet omkring covid-patienter, hvor de bidrog med respirationsfysioterapi og træning. Nu står vi der igen, og fysioterapeuterne er endnu engang kaldt til fronten. Denne gang håber vi, at værnemidlerne rækker, så vores terapeuter ikke udsættes for unødvendig smittefare.

Et stort pres på kommunal genoptræning

På det kommunale område måtte mange omstille sig til virtuel træning og begrænset fysisk patientkontakt i foråret. Mange steder oplevede man en pukkel på bagkanten af første covid-19 bølge. Sygehusene måtte aflyse mange operationer i foråret, og da de forsøgte at komme af med ventelisten i efteråret, blev presset på den kommunale genoptræning stor. Det er meget forskelligt, hvordan presset er blevet håndteret. Flere steder har man valgt at opnormere, mens andre er blevet bedt om at løbe stærkere og skære tilbuddene ind til benet.

Praksissektoren gik virtuelt, og det er kommet for at blive

Praksissektoren blev hårdt ramt i foråret, hvor der kun måtte tilbydes ”kritiske handlinger”. Mange valgte at håndtere krisen ud fra et forsigtighedsprincip, hvor kun meget få patienter fik lov til at møde fysisk op. Her blev de virtuelle redskaber også en del af hverdagen på meget kort tid.

Generelt har vi som fysioterapeuter haft en meget stejl læringskurve på det virtuelle område.

Praksissektoren kommer selvfølgelig ud med et andet økonomisk resultat end normalt, men heldigvis lyder det som om, at der her i efteråret har været masser af ”kunder i butikken”.

Regionsbestyrelsens arbejde blev også ramt

Regionsbestyrelsen mødtes fire gange i 2020, men desværre har vi måtte udskyde mange af de initiativer, der har været på tegnebrættet. Vi havde planer om flere sociale arrangementer. Der var sat datoer på flere forskellige netværksmøder. Både nye som gamle. Og så kan vi mærke, at tiden og mulighederne for at sætte faglige arrangementer i søen på arbejdspladserne har været meget begrænset. Derfor valgte regionsbestyrelsen selv at arrangere et fyraftensmøde i oktober omkring lunge/respirationsterapi. Oprindeligt skulle det afholdes fysisk, men i sidste øjeblik blev det omlagt til en virtuel udgave. Ca. 40 medlemmer deltog.

Vi håber, at 2021 viser sig i en mere normal udgave, hvor der igen bliver plads til at mødes fysisk.

Det politiske arbejde har selvfølgelig også været påvirket. Både på regionalt og nationalt plan. Alt har stort set drejet sig om covid-19

Regionsbestyrelsen gennemgår deres fokusområder på hvert bestyrelsesmøde, og den nyeste udgave kan altid findes på hjemmesiden sammen med referaterne. Vi laver på hvert regionsbestyrelsesmøde en vurdering af, hvor kræfterne skal lægges frem til næste møde, så vi kan målrette både bestyrelsens og regionsformandens arbejde.

Lidt opmuntring - ny praksiskonsulent

Ét af de steder, hvor det politiske arbejde, på trods af covid-19, har båret frugt, er med godkendelsen af en praksiskonsulent stilling i Region Sjælland. En sejr, som vi er glade for, da det er en stilling, som der er kæmpet for i mange år.

Glædelig jul og rigtig godt nytår.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer