"Jeg vil være synlig og opsøgende"

Stine Bøgh Pedersen vil ud på arbejdspladserne og møde medlemmerne, for de skal vide, hvad de kan bruge deres regionsformand til. Region Sjællands nyvalgte formand er i fuld gang med at klæde sig på til sine nye arbejdsopgaver.
Foto: Emma Müller

”Det er jo ikke alle, der ved, hvad de kan bruge deres regionsformand til. Derfor vil jeg gøre mig synlig. Jeg vil opsøge folk og få skabt kontakter, så jeg får skabt et netværk.”

Stine Bøgh Pedersen blev i oktober valgt som ny regionsformand efter Lise Hansen, som har stået i spidsen for region Sjælland i 12 år.

Lige nu passer Stine Bøgh Pedersen stadig sit fuldtidsjob i Vordingborg Kommune, hvor hun er ansat i rehabiliteringsafdelingen.

Sammen med tre andre fysioterapeuter og seks ergoterapeuter kører hun rundt til borgerne på deres hjemadresser og vurderer, hvilken træning, de har brug for. Et job, hun har haft i seks år, og som står klar til hende, hvis hun vender tilbage efter de tre et halvt år, hun er valgt til. For jobbet som regionsformand er på fuld tid.

Nysgerrighed er nødvendigt

Men allerede nu er hun i gang med at blive sidemandsoplært, så hun er rustet til de nye arbejdsopgaver. Hun er med som observatør til hovedbestyrelsesmøder, regionsformandsmøder, og til dialogmøder med politikerne.

Men selve skæringsdatoen er den 1. januar 2019, og fra da af vil man kunne møde den tidligere tillidsrepræsentant på Danske Fysioterapeuters regionskontor i Slagelse og på hjemmekontoret i Næstved. Men man vil næppe se en Stine Bøgh Pedersen, som sidder lænket til skrivebordet.

”Jeg skal i gang med at opbygge mit eget netværk. Lise Hansen har jo et kæmpe netværk, fordi hun har siddet på posten i så mange år, så jeg er nødt til at være meget nysgerrig og opsøgende og skabe mine egne kontakter. Så måske får man en mere synlig formand – i hvert fald i begyndelsen.”

Hvilke ting vil du fokusere på det næste halve år?

”Der er en del arbejdspladser, som har spurgt, om jeg vil komme på besøg, og det vil jeg selvfølgelig gerne. For der er mange, som ikke ved, hvad man kan bruge en regionsformand til, så jeg vil være opsøgende og gøre mig synlig.

Derudover vil jeg sætte mig ind i de arbejdsopgaver, der er, for der er jo mange udvalg, som kræver, at man sætter sig godt i tingene. Og så vil jeg fokusere på de besparelser og fyringsrunder, der har været, hvor fysioterapeuter er blevet afskediget.”

Hvordan kan medlemmerne bruge dig?

”De kan f.eks. bruge mig, hvis der er politiske sager, som de gerne vil have bragt i medierne eller til politikere. Det kan f.eks. være konsekvenserne af besparelser for de indlagte patienter. Her kan jeg ytre mig i medierne og bringe en sag frem, hvis et medlem ikke ønsker at stå frem med eget navn. Jeg glæder mig meget til at gå i gang, det bliver utroligt spændende.”

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar