Politisk medvind

Arbejdsløsheden er lav i Region Sjælland, men det betyder ikke, at medlemmerne ligger på den lade side. De vil have mere virkelighedsnær uddannelse til de studerende og brobyggeri mellem sygehuse og kommuner. Reportage fra generalforsamlingen i Ringsted.
Generalforsamling 2019

”Det går godt for os fysioterapeuter. Vi har politisk medvind, og flere og flere får øjnene op for, hvad vi kan bidrage med i samfundet og for den enkelte. Det går også godt her i regionen,” sagde regionsformand Stine Bøgh Pedersen i sin beretning fra de sidste to års arbejde til de cirka 75 medlemmer, der var mødt frem til generalforsamling i Ringsted Kongrescenter tirsdag aften den 31. maj.  

Det var første gang, Stine Bøgh Pedersen deltog på region Sjællands generalforsamling med formandskasketten på, for det er kun fem måneder siden, hun trådte til som tidligere regionsformand Lise Hansens efterfølger. Alligevel havde hun ikke svært ved at forklare de positive ord for de fremmødte.

For arbejdsløshedsprocenten for fysioterapeuter i Region Sjælland er den laveste i landet, som tallene fra DSA viser. Den var 1,31 procent i januar og 2,63 procent i marts. Oven i købet har flere arbejdspladser svært ved at rekruttere erfarne fysioterapeuter i regionen.

En anden god nyhed er, at de studerende på professionshøjskolen Absalon gerne vil være medlemmer af foreningen. En undersøgelse fra Danske Fysioterapeuter viser, at organisationsprocenten er på 93,5 procent.

”Men det betyder ikke, at vi skal ligge på den lade side,” sagde Stine Bøgh Pedersen, før hun opregnede nogle af de resultater, som regionsbestyrelsen har arbejdet for de sidste to år.

Region Sjælland, generalforsamling 2019


Netværk og fyraftensmøder

Bestyrelsen har oprettet netværk for fysioterapeuter, der arbejder med hverdagsrehabilitering, palliation og beskæftigelsesområdet, og et fyraftensnetværk for lederspirer. Derudover har bestyrelsens medlemmer haft fokus på demensområdet og på fysioterapeuter i lægepraksis, på arbejdsopgaver på sygehusene, og opmærksomhed på udviklingen inden for frit valg til genoptræning.

Stine Bøgh Pedersen nævnte også dialogmødet i efteråret 2018 som en vigtig milepæl, hvor medlemmerne gav input til de næste års politiske arbejde. Det kommer blandt andet til at handle om indsatser for TR og AMIR, om netværksmøder mellem kommuner og privatpraktiserende, og skabelsen af gode ledere.

Bestyrelsen har også deltaget i Folkemødet på Møn, hvor der blev afholdt politisk paneldebat med sundhedskartellet og regionsrådspolitikerne. Også i år vil man finde Region Sjælland på Møns folkemøde, og Stine Bøgh Pedersen vil fortsat besøge arbejdspladser i regionen og deltage i politikermøder og konferencer, hvor hun kan gøre sin indflydelse gældende.  

Medlemmerne havde lektier for

Deltagerne på generalforsamlingen havde fået til opgave at svare på to spørgsmål hjemmefra. Det ene spørgsmål lød, om bestyrelsen er synlig nok blandt medlemmerne i foreningen? Stine Bøgh Pedersen forklarede, hvorfor hun havde stillet spørgsmålet.

”Jeg oplevede, da der var formandsvalg, at mange var i tvivl om, hvad vi laver. Nogle vidste slet ikke, at der er en regionsformand, og at det er et fuldtidsjob. Så jeg vil gerne vide, hvad der skal til for at I medlemmer bliver klar over, at vi eksisterer. Skal vi være mere synlige? Skal vi sparre mere med jer?” spurgte Stine Bøgh Pedersen og konkluderede:

”Det er vigtigt, at der er en klar sammenhæng mellem det store politiske billede, og at vi samtidig er i løbende dialog med jer medlemmer, der har fødderne solidt plantet i hverdagen.”
De øvrige bestyrelsesmedlemmer supplerede formanden og opfordrede medlemmerne til at gøre brug af bestyrelsen, uanset om det er stort eller småt.

”Det er vigtigt, at I kontakter os, når I opdager steder, hvor vi skal gøre en forskel. For vi har mange netværk og kontakter, som vi kan bruge, hvis der skal trækkes i nogle tråde,” sagde Rosa Fuglsang.

De næste to års opgaver

Det andet store spørgsmål, som medlemmerne havde fået til opgave at tænke over hjemmefra, var:
”Hvad skal den kommende regionsbestyrelse arbejde med de næste to år?” Her var der mange input fra forsamlingen.

Simone Neerup Andersen fra Vordingborg så gerne, at foreningen arrangerer fyraftensmøder, hvor kommunalt- og privatansatte kan mødes.
”Hvis man mødes jævnligt og bruger hinanden til sparringspartnere, kan man øge helhedsbehandlingen til borgeren,” sagde hun.

Kasper Hejlesen fra Fyshuset i Korsør kunne godt tænke sig en praksiskonsulent i regionen.
”Det har vi ønsket længe, men det er som om, der ikke er blevet lyttet.”

Til det svarede Stine Bøgh Pedersen: ”Spørgsmålet om en praksiskonsulent har været på dagsordenen flere gange, og vi nævner det hver gang, vi kan komme til det, men regionsrådspolitikerne og embedsfolkene i regionen har dårlige erfaringer med praksiskonsulenter inden for lægerne. Dog lader det til, at Heino Knudsen er begyndt at blive mere opmærksom på, hvad fysioterapeuter og regionen kan gøre for hinanden,” sagde Stine Bøgh Pedersen.

De studerende skal klædes på til fremtiden

Birgitte Tripax fra Roskilde Sygehus efterlyste dialog og samarbejde med Professionshøjskolen Absalon omkring indholdet i fysioterapiuddannelsen.
”Vi på sygehusene står med de akut dårlige patienter, og dem kommer kommunerne til at tage imod på et tidspunkt. Spørgsmålet er, om indholdet i uddannelsen matcher de behov, vi står med? Jeg vil foreslå, at man ser på, hvordan uddannelsen bedre kan blive tilpasset de behov, der er nu og fremover. Samtidig bliver der også flere og flere multisyge patienter, og der mangler der noget viden fra skolens side til de studerende. Så de nyuddannede forstår hele forløbet og hvordan det tilrettelægges, og ikke bare træner patienten. Det er vigtigt, at de studerende får specialviden om multisygdomme, for det bliver et større og større problem.”

Til det svarede bestyrelsesmedlem Lisbeth Schrøder:
”Vi er i løbende dialog med Absalon, for skolen ved godt, at det går stærkt ude på arbejdspladserne. Derfor kigger vi på om praktikken er skruet sammen på den rigtige måde, og på om skolen er opmærksom på, at patienterne i dag er indlagt meget kort tid på hospitalet, før de kommer videre ud i kommunen. Absalon er i øvrigt meget interesseret i at få klinikere ind og undervise, også i skade-og akutfunktioner,” sagde Lisbeth Schrøder og sluttede med at gøre opmærksom på, at Stine Bøgh Pedersen sidder i uddannelsesudvalget, og at medlemmerne er velkomne til at skrive til hende, hvis der er noget, hun skal tage med til uddannelsesmøderne.Samtidig arbejdes der også på at gøre den sidste lange praktik på 6. semester mere virkelighedsnær, så de studerende mærker, hvordan hverdagen er, før de skal ud og virke på en arbejdsplads.

Maria Adelgaard fra Holbæk Sygehus havde et ønske om, at fysioterapeuterne i højere grad agerer som brobyggere mellem sygehuse og kommunerne.
”Regionsbestyrelsen kan være med til at sætte retningen med hensyn til uddannelsen, men også med hensyn til, hvordan vi som fysioterapeuter kan være foregangsmænd i det overgangssystem, der er fra sygehuset til kommunen.”

Kampvalg om fem pladser

Efter debatten var der valg til bestyrelsen. Fire medlemmer, Lisbeth Jensen, Ann Boeng, Lars Nielsen og suppleant Mark Ebbesen, stillede ikke op igen. Til gengæld var der hele seks kandidater til de fem bestyrelsespladser. Det betød kampvalg og resulterede i tre nye medlemmer i bestyrelsen. Maria Adelgaard, Kasper Hejlesen og Jakob Lindberg skal de næste to år være med til at varetage medlemmernes interesser i Region Sjælland.

 

 

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar