Seneste nyt fra sensommeren

Læs hvad der er sket i regionsbestyrelsen, og få seneste nyt fra regionsformanden.
Foto: iStock

Nyt fra regionsbestyrelsen

Efter en velfortjent sommerferie blev alle kræfterne lagt i forberedelserne til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde d. 27. og 28. august. Repræsentantskabet er den øverste myndighed i Danske Fysioterapeuter, og det er her de store beslutninger bliver taget. Efterfølgende er det hovedbestyrelsens opgave at effektuere beslutningerne.

D. 19. august blev der holdt formøde til repræsentantskabsmødet for medlemmerne i Region Sjælland. Der deltog 4 medlemmer ud over regionsbestyrelsen. Heldigvis var det 4 medlemmer med noget på hjertet, så der var en fin dialog i de to timer mødet varede.

Repræsentantskabet var en hård omgang med et meget tæt program, og 36 forslag der skulle gennemgås, diskuteres og stemmes om.

Regionsbestyrelsen havde stillet et forslag om, at hovedbestyrelsen skal arbejde for, at foreningen får en mere proaktiv og fortløbende medie- og brandingstrategi. Vi skal som forening ud at fylde mere i ekspertfeltet og i medierne. Det blev vedtaget med stor tilslutning.

Ekstraordinær generalforsamling

D. 13. september blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Region Sjælland (virtuelt), hvor der skulle vælges en ny regionsbestyrelse. Der deltog ca. 45 medlemmer.

Den nye regionsbestyrelse består af:

 • Kasper Hejlesen
 • Rosa Fuglsang
 • Lisbeth Schrøder
 • Kim Schousboe
 • Martin Gjøl Sveistrup
 • Simone Neerup Andersen
 • Marjanne den Hollander (SU-repræsentant)
 • Lasse Henriksen (TR-repræsentant)
 • Malene Parbst Jespersen (TR-repræsentant)
 • Tobias Imfeld (observatør for de studerende)
 • Stine Bøgh Pedersen (regionsformand)

Dorte Pihl og Jacob Nordholt Hansen er suppleanter.

Den nye regionsbestyrelse holdt konstituerende møde d. 4. oktober.

Nyt fra regionsformanden

Den første tid efter sommerferien var præget af forberedelserne til repræsentantskabsmødet. Alle forslagene skulle gennemlæses og bearbejdes af flere omgange. Der skulle udformes talepapir til de forslag, hvor jeg var forslags- eller medforslagsstiller. Det er som sagt foreningens vigtigste møde, og det koster kræfter at komme gennem det.

En anden ting som fylder en del i min kalender lige nu er politikerkontakt. Der er både kommunalvalg og regionsrådsvalg d. 16. november. Jeg har udpeget mig forskellige politikere, som jeg skal nå at snakke med eller mødes med. Dagsordenen for samtalen kan være forskelligt alt efter, hvad der rører sig i lokalområdet. Det kan fx være ældre, vederlagsfri fysioterapi, ulighed i sundhed, for lidt fokus på rehabilitering osv.

Og så vil jeg opfordre alle til, at hvis I møder en politiker på jeres vej i bybilledet i den kommende tid eller deltager i et vælgermøde, så tag en snak med dem om, hvorfor det er, at du har valgt at blive fysioterapeut, og hvad det er, der giver mening for dig i hverdagen.

Samtidig er der fortsat et stort fokus på opgavevaretagelse/opgaveglidning. Sundhedssektoren er max presset efter corona og sygeplejerskernes strejke. Flere og flere steder ønsker arbejdsgiver at købe sig til flere fysioterapeuter på afdelingerne. Jeg og resten af foreningen er dog meget opmærksomme på, hvad det er, de ønsker at tilkøbe. Er det ekstra fysioterapi, eller er det hjælp til at få løst plejeopgaver?! 

Arbejdspladsbesøg

Efter sommerferien har jeg besøgt to forskellige arbejdspladser. Jeg har besøgt et udendørs demenshold for herre i Faxe Kommune samt SMART-LIV i Næstved, som er to (snart) nyuddannede fysioterapeuters bud på en ”ældre-klub”.

Heldigvis har sensommeren været nærmest normal ift. deltagelse i fysiske arrangementer. Der har været afholdt Verdenskongres for rehabilitering i Aarhus, hvor jeg blandt andet deltog i en paneldebat om rehabilitering i fremtiden. Der har været Aktørkonference på Roskilde Sygehus om de bygninger, der kommer til at stå tomme, når en del af aktiviteterne flytter til Køge. Der er igen fysiske møder i regionen, i bestyrelserne og i div. råd, udvalg og forums.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer