Stine og Kim i anden valgrunde

Medlemmerne af Region Sjælland får endnu en mulighed for at bestemme, hvem der skal være regionsformand. Stine Bøgh Pedersen og Kim Schousboe forsætter i anden valgrunde.
Fotos: Henrik Frydkjær.

Der var tre kandidater, som stillede op til posten som formand for Danske Fysioterapeuter i Region Sjælland.

Men da ingen af kandidaterne fik mere end 50 procent af stemmerne i første valgrunde, som vedtægterne foreskriver, får medlemmerne mulighed for at stemme i en anden valgrunde.
Her kommer valget til at stå mellem Stine Bøgh Pedersen og Kim Schousboe, der var de to kandidater, der fik flest stemmer i første valgrunde.

Resultatet af første valgrunde var:

 • Stine Bøgh Pedersen: 33,9 procent
 • Kim Schousboe: 31,5 procent
 • Marjanna den Hollander: 28,1 procent
 • Blanke stemmer: 6,6 procent

502 af 1807 stemmeberettigede medlemmer i Region Sjælland valgte at stemme. Det svarer til en stemmeprocent på 27,8.

Onsdag den 24. oktober om morgenen modtager samtlige stemmeberettigede medlemmer af Region Sjælland en ny e-mail med stemmekode, der giver dem mulighed for at stemme på en af de to kandidater.

Der kan stemmes frem til mandag den 29. oktober klokken 23.59.

Del eller udskriv siden
12 kommentarer
×Skriv en kommentar
 • Stine Bøgh Pedersen


  Kære fysioterapeuter i Region Sjælland

  Valget går på hæld, og det er sidste chance i dag for at stemme.

  Kan kun opfordrer til endnu engang, at du bruger din demokratisk ret og er med til at bestemme, hvem der skal være din nye regionsformand d. 1/1-19.

  Det har været en lærerig og spændende proces, og jeg er kun blevet mere sikker i min sag om, at det er mig, der skal være jeres nye regionsformand.

  At vi var 3, der stillede op, har givet valgkampen et løft.
  Vi har været enige på nogen punkter og har haft forskellige holdninger og tilgang til andre områder. Vi har gået til valgkampen på forskellig vis, og det har gjort valgkampen nuanceret.

  Jeg har gjort et stort stykke arbejde for at dykke ned i de problemstillinger, som er her i regionen.
  Jeg har mødt fysioterapeuterne hvor de er og hørt de gode og de dårlige historier.
  Jeg har løbende delt ud af mine tanker og holdninger.
  Jeg er gået til valg på, at jeg kender til regionsbestyrelsens- og regionsformandens opgaver.
  Jeg er klar til at være din regionsformand🙂

  #jegerklar
 • Stine Bøgh Pedersen

  Her på falderebet....

  Arbejdsmiljø
  En af mine mærkesager er ordnede forhold for fysioterapeuter. Ikke kun når det kommer til løn og andre vilkår, men også når det kommer til arbejdsmiljøet.
  Uanset om man er offentlig eller privat ansat.
  Og jeg ved, at det var et stort ønske ved årets overenskomstforhandlinger. Men som I ved, så druknede det i løn og frokostpause.
  Lige nu har vi en situation, hvor de regionalt ansatte er under massivt pres pga. fyringsrunden i Region Sjælland.
  Hvad kan vi som forening gøre for at støtte vores medlemmer i sådanne situationer?
  Foreningen har nedsat Arbejdsmiljørådet, men de kommer først med deres anbefalinger en gang i det nye år.
  Der er behov for, at foreningen handler nu.
  Jeg ved, at den nuværende regionsformand har været til møde med regionen sammen med de andre involverede faggrupper, men der er også brug for, at der centralt fra bliver gjort en indsats for at vores medlemmer i regionen ikke bliver afskediget.
  Foreningen har en indsats i gang ift. flere fysioterapeuter på sygehusene, og det må siges at harmonere dårligt med situationen her i regionen.
  Vi har brug for, at vores TR, AMIR og ledere er rustet til at møde disse udfordringer. Og vi har brug for, at de oplever, at de får den nødvendige støtte og hjælp fra foreningen.
  Et andet fokuspunkt her i regionen er "Frit valg til genoptræning", da det ikke alle steder fungerer efter hensigten.
  Kommunerne er blevet tildelt midler for at kunne håndtere opgaven, men desværre er pengene i nogle kommuner røget i det store sorte hul. Vi oplever kommuner, hvor terapeuterne får at vide, at de skal slække på kvaliteten, aflyse "gamle" borgere for at få plads til ny i kalenderen mm. Terapeuterne oplever et øget arbejdspres og et pres på deres autorisation.
  Her vil det være regionformandens opgave at gå til disse kommuner og holde dem op på, hvad midlerne er tiltænkt, og for at sikre at terapeuterne kan udføre deres arbejde uden at sætte deres autorisation på spil.
  God ledelse giver lavere sygefravær.
  Hvordan ruster vi vores ledere til at være gode ledere i både gode og dårlige tider?
  Overstående eksempler kræver gode ledere for at få de berørte fysioterapeuter helskindet igennem sådanne situationer.
  Ledernetværk med mulighed for sparring, velfungerende TRIO'er, rådgivning fra foreningen, kontakt til regionsbestyrelsen og regionsformanden, efteruddannelse mm kan være med til at skabe gode ledelse.
  I mit oplæg om praksissektoren i går var jeg også inde på god ledelse.
  Mange klinikker har rigtig travlt, og specielt de nyuddannede oplever et stort arbejdspres og høje faglige krav, når de kommer ud på arbejdsmarked.
  Mange steder i det offentlige har man mentorordninger mm når man kommer som nyuddannet, for at sikre at ens ansatte har den rette introduktion til arbejdsopgaverne.
  Måske skulle det i et større omfang udbredes til den private sektor? Det vil være et ledelsesmæssigt valg, som vil være med til at sikre, at den nyansatte/nyuddannede kan håndtere arbejdsopgaverne med større sikkerhed.
  Glade medarbejdere er lig med større vækst.
  Hvis I vælger mig som formand, så får I en formand, der har fokus på arbejdsmiljøet, og de problemstillinger der er her i vores region.
 • Kim Schousboe

  Kære Fysioterapeut kollega i Region Sjælland.

  Formandsvalget i Region Sjælland lakker mod enden, og du kan fortsat stemme frem til mandag aften kl.23.59.

  Jeg vil gerne takke både Marianne den Hollander og Stine Bøgh Pedersen for de gode debatter omkring fysioterapifagets fremtid i Region Sjælland i vores valgdebat og diskussionerne og oplæggene på de forskellige sociale medier og fysio.dk.
  For mig har det været vigtigt, at vi har fået sat fokus på hvilke tiltag vi hver især mener skal tages, for at sikre faget de bedste vilkår og medlemmerne gode løn og arbejdsvilkår.

  Er du som medlem fortsat i tvivl om hvem du skal stemme på her i 2. runde, hvor valget ligger imellem Stine og jeg, så ligger de fleste af vores fagpolitiske oplæg i disse to tråde:

  https://www.fysio.dk/om-os/regioner/region-sjalland/nyheder/tre-kandidater-til-formandsposten

  https://www.fysio.dk/om-os/regioner/region-sjalland/nyheder/stine-og-kim-i-anden-valgrunde

  Lav en god kop morgenkaffe, læs oplæggene igennem, og bestem dig for hvem der skal være din formand de kommende knap 3 år i Region Sjælland.

  Jeg vil uanset resultatet der foreligger på tirsdag fortsat arbejde for faget og gode løn og arbejdsvilkår: Jeg gør selvfølgelig gerne dette som din formand fra 1. Januar.

  God søndag

  De bedste hilsner
  Kim Schousboe
 • Lise Hansen

  Kære medlem i Region Sjælland
  God morgen søndag.
  Når du er vågnet er uret stillet en time tilbage - så du har en time ekstra.
  Hvis du ikke har stemt til regionsformandsvalget,så brug lidt af den time til at få det klaret.
  Du skulle gerne have modtaget mail med stemmekode 24/10 - hvis ikke så find din NemId frem, nap en ekstra kop kaffe og følg dette link:
  https://www.fysio.dk/om-os/regioner/region-sjalland/formandsvalg/sadan-stemmer-du
  Lad os sørge for at den nye regionsformand sidder på et solidt mandat og en høj stemmeprocent.
  God Søndag.
  Lise Hansen,afgående regionsformand.
 • Stine Bøgh Pedersen

  Praksissektoren
  Vi er en forening med både arbejdsgivere, arbejdstagere, offentlige- og privatansatte og nogle midt i mellem.
  Hvordan rummer vi alle vores forskelligheder?
  Og hvordan får vi alle til at føle sig velkomne og hørt?
  I praksissektoren er det vigtigt, at den kommende regionsformand fortsætter det tætte samarbejde med de praktiserendes S.U-medlem i regionsbestyrelsen.
  Regionsformanden har desuden en observatørpost i S.U og deltager i deres møder i Regionshuset.
  Regionsformanden er med til alle formøder, dialogmøder, og arrangementer der vedrører de praktiserende. Både regionalt og hos Danske Fysioterapeuter.
  Dette er vigtig for at sikre dialog og sammenhæng. Det er vigtig for at sikre at praksissektoren er en del af det samlede sundhedsvæsen.
  Regionformandens opgave er her at komme med generelle (fag)politiske indspark og holde foreningens politik op for medlemmerne i S.U.
  Og S.U kan bruge regionsformanden til at bringe problemstillinger med ind i hovedbestyrelsen.
  Der er fortsat brug for tæt kontakt og dialog!
  De privatpraktiserende, som jeg har kontakt til, har travlt. Og uanset om man arbejder i det offentlige eller i det private, så ved vi, at højt arbejdspres påvirker arbejdsmiljøet. Og vi ved, at god ledelse nedsætter sygefraværet. Glade medarbejder giver vækst.
  På valgmødet i Ringsted d. 2/10 havde vi en god debat om ledelse, og at alle, uanset sektor, skal have mulighed for at udvikle sig som leder. På mange offentlige arbejdspladser er det et krav, at man uddanner sig til leder.
  Hvordan sikrer vi, at vores ledere i det private også er rustet til lederopgaven? Skal det være en "overbygning" på praksiscertifikatet? Skal det være som karriereudvikling eller et krav? Og hvor skal det udbydes?
  Den kommende formand har også en opgave i at italesætte rammebetingelserne overfor politikerne, og så skal kampen for at få en praksiskonsulent til regionen intensiveres.
  I valgkampen har jeg haft kontakt til flere privatpraktiserende fysioterapeuter for at få en snak om fysioterapeuter i lægepraksis. Vi bor i en region med stor lægemangel, og det ville være oplagt, hvis vi fik flere fysioterapeuter ud i lægepraksis.
  I Region Hovedstaden skal de til at køre et projekt omkring direkte adgang til fysioterapi. Et projekt, der skal følges tæt.
  Men her er det tydeligt, at vi mangler en praksiskonsulent til at få gang i sådanne tiltag her i regionen.
  Så kære privatpraktiserende fysioterapeuter. Stem på mig, hvis I vil have en formand, som vil fortsætte det gode samarbejde, og som er klar til lægge sig i selen for at praksissektoren også får mulighed for at udvikle sig her i regionen.
 • Stine Bøgh Pedersen

  Forskningsmiljøet i Region Sjælland

  Hvordan står det til med forskningen inden for fysioterapi i Region Sjælland?

  Og hvordan får vi flere fysioterapeuter til at forske?

  Det er et par af de spørgsmål, jeg har stillet nogle af de fysioterapeuter i regionen, der bruger deres kræfter på udvikling og forskning.

  For der bliver forsket i vores region, og der er masser af projekter i både mindre og større format at tage fat på.
  Både på det kvalitative og kvantitative område.

  Vi er gode til at undersøge "hvordan og hvor meget", men vi skal også rette fokusset mod, hvilke betydning og konsekvens vores indsatser har for vores patienter og borgere, når det fx kommer til livskvalitet og livsførelse.

  Vi skal give flere fysioterapeuter lyst til at udvikle faget og give dem lyst til at sætte evidens og forskning på dagsordenen. Ellers vil andre faggrupper gå ind og overtage forskningen på aktivitets- og træningsområdet.

  Meget forskning har tradition for at være placeret i sygehusvæsnet. Efter at genoptræningen flyttede ud i kommuner tilbage i 2007, burde meget af forskningen være fuldt med. Men det er den desværre ikke.
  Mange af vores kommuner i regionen er for små til selv at sætte store projekter op, så det skal ske på tværs af kommunegrænser

  Problemet er ikke, at vi ikke har vores "eget" universitet i regionen, vi kan tilknyttes i forbindelse med et forskningsprojekt. Vi har et fint samarbejde med universiteterne rundt om i landet.
  Men der er behov for, at vi får skabt nogle flere forskermiljøer som fx PROgrez på Slagelse, Næstved og Ringsted Sygehus.

  Fra hjemmesiden:
  PROgrez: Patient-Related Objectives: Generating better Rehabilitation, Treatment, Exercise and Diagnostics - Region Zealand
  PROGREZ har som overordnet mål at skabe klinisk relevant forskning, der foregår tæt knyttet til praksis og skaber mest mulig gavn for patienterne.
  Forskningsgruppen er tværfaglig og samarbejder med nationale og internationale forskningsmiljøer og på tværs af sektorer.
  Forskningsenheden understøtter afdelingens vision om at vil være anerkendt for optimal, evidensbaseret patientbehandling i et attraktivt arbejdsmiljø og et inspirerende lærings- og forskningsmiljø.

  Det har krævet en skarp leder og flere års kamp at få lavet dette terapeutiske forskningsmiljø på Slagelse, Næstved og Ringsted Sygehus.

  Hvordan får vi udbredt det til resten af regionens sygehuse? Og kan modellen bruges i det kommunale regi eller tværsektorielt?

  Hvis vi skal have flere til at forske, så skal det prioriteres fra politikkernes side. Opgaverne er der, men ressourcerne følger ikke med.
  Vi skal vende forskningen udad og ikke kun rose os selv på foreningens hjemmeside. Vi er nødt til at få etableret flere partnerskaber med afdelingerne, i miljøer på professionshøjskolerne og i kommunerne, for at vi alle kan stå sammen og vise vores berettigelse.
  Vi skal være bedre til at sælge vores forskning til dem, der skal vide, at den eksisterer. Nemlig beslutningstagerne.

  Hvis vi skal have flere til at forske, skal tilgængeligheden være høj, flere skal have mulighed for at få del i fondsmidlerne, der skal være netværk med mulighed for sparring, og vi skal øge den (fag)politisk indsats på området.

  Tak for nogle gode dialoger og indspark omkring emnet:
  Jeanette Præstgaard, Docent - ph.d., ansat på fysioterapeutuddannelsen på Professionshøjskolen Absalon
  Lars Bo Jørgensen, Klinisk Udviklingsterapeut på Roskilde og Køge Sygehus
  Karen Hjerrild Andreasson, ph.d.studerende (PROgrez)
  Hvis du sætter din stemme på mig, får du en formand, der vil øge fokusset på mulighederne for forskning i Region Sjælland!
 • Julie Bach

  Hej Lene,

  Prøv dette link: https://cards.valgservice.dk/assembly/fysio_formand_18_runde2

  Ellers kan du henvende dig til valg@fysio.dk og få tilsendt et nyt valgkort via mail.

  Med venlig hilsen
  Julie Bach, webkonsulent
  Danske Fysioterapeuter
 • Lene Keinicke

  jeg har heller ikke i denne runde fået stemmeseddel!!! kan jeg få et link hvor jeg kan stemme via?
 • Stine Bøgh Pedersen


  Repræsentantskabsmøde 2018

  Midt i valgkampen har jeg også fundet til tid at forberede mig til Repræsentantskabsmøde her i november.

  Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed.

  I mandags havde regionsbestyrelsen inviteret til formøde, så medlemmerne havde mulighed for at komme og diskutere de indkommende forslag.

  Forslag til ændringer af love og kollegiale vedtægter:

  * Det 1. forslag omhandler en udvidelse af repræsentantskabet og indførelse af dialogmøder mellem repræsentantskabet og regionsbestyrelserne.

  1) Udvidelsen skal ske med 9 repræsentanter. 5 wild cards, hvor alle medlemmer, der ønsker det, har mulighed for at stille op. 2 repræsentanter fra Dansk Selskab for Fysioterapi, 1 repræsentant fra sektionen for arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte samt 1 repræsentant fra sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar.

  Udvidelsen vil være med til at sikre at en bredere skare af foreningens medlemmer, vil få mulighed for at påvirke foreningens fremtid.
  Det vil blive lettere for medlemmer, der ellers ikke er involveret i foreningens politiske råd, regionsbestyrelser mm at komme ind i repræsentantskabet.
  Der vil blive skabt et stærkere bånd mellem det politiske lag og de faglige interesser, når Dansk Selskab for Fysioterapi får 2 pladser, og dermed får mulighed for at stemme for/imod de forskellige forslag.

  2) Indførelsen af dialogmøder mellem repræsentantskabet og regionsbestyrelserne i de år, hvor der ikke er repræsentantskabsmøde, vil give mulighed for at skabe en tættere dialog fx i forhold til hvad der rør sig ude i regionerne. Samtidig vil det skabe bedre vilkår for at ensrettet den politisk linje.

  Så alt i alt et forslag, jeg er positivt indstillet overfor👍

  * Flere forslag omhandler ændringer i sammensætningen af sektionsbestyrelserne. Ved det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i 2017 blev det vedtaget at oprette de 2 sektionsbestyrelser. I foråret var der valg til bestyrelserne, og de er nu i fuld gang med at udarbejde standardkontrakt mm.
  Dog er man blevet opmærksom på, at der er flere grupper, der ikke er repræsenteret. Desuden ønskes en mere gennemskuelig valgproces.

  Hvis forslagene stemmes hjem, vil det give nogle mere repræsentative sektioner. Det er jeg positivt indstillet overfor👍

  Forslag til beslutning:

  Forslagene under dette punkt er en mere blandet landhandel, og der er flere af forslagene, jeg glæder mig tíl at få uddybet, før jeg kan tage endelig stilling.

  * Blandet andet har Erhvervsnetværket for Frie Praktiserende Fysioterapeuter stillet et forslag med henblik på en analyse af konsekvenserne af ydernummersystemet.

  Systemet har (alt for) mange år på bagen og trænger til et gennemsyn. Sundhedsvæsnet og sammensætningen af patienter har ændret sig væsentlig, og vi bliver nødt til at få et system, der kan håndtere disse ændringer.

  * Region Hovedstaden har stillet 3 forslag, som jeg håber vil give en god debat, og som jeg finder interessante.

  1) Styrkelse af foreningens landspolitiske struktur
  2) Den nære medlemsservice
  3) Mere medlemsdemokrati og involvering af medlemmerne

  Specielt punkt nr. 3 er yderst interessant pt., når vi endnu engang oplevede en lav stemmeprocent til et valg i foreningen.
  Hvordan får vi medlemmerne til at engagere sig i foreningen og et tage aktivt valg?

  Jeg synes, at det vigtigt for både medlemmerne og resten af foreningen, at de politisk valgte står med et bredt mandat efter valgene.

  Så sæt i gang!
  Gå ind og stem👍🙂
 • Kim Schousboe

  Kære Stine

  Såfremt medlemmerne i Region Sjælland vælger mig som deres regionsformand, får de udover en visionær formand også en fagpolitisk erfaren formand, som er vant til det (fag)politiske spil.
  Jeg oplister herunder mine tillidsposter, hvor jeg er valgt af og blandt medlemmerne af Danske Fysioterapeuter i Region Sjælland igennem de sidste ca. 5 år. Bliver jeg Regionsformand i Sjælland efter valgresultatet foreligger, ser jeg frem til samarbejdet med dig, og den øvrige Regionsbestyrelse.

  Tillidsposter Kim Schousboe
  • 2018-: 1. suppleant for TR til Region Sjællands regionsbestyrelse.
  • 2017-: Fællestillidsrepræsentant for alle fysioterapeuter i Roskilde Kommune.
  • 2017-: TR for alle fysioterapeuter i Træning og Sundhed Roskilde Kommune.
  • 2016-: Delegeret fysioterapeut i PKA Pension – valgt i Region Sjælland for en 4-årig periode.
  • 2016-: Delegeret fysioterapeut i Sundhedsorganisationernes A-kasse – DSA. Valgt på landsplan for en 4-årig periode.
  • 2016-2018: Danske Fysioterapeuter - 1. suppleant til Hovedbestyrelsen.
  • 2016-2018: Repræsentantskabet i Danske Fysioterapeuter - AMiR-rådets repræsentant.
  • 2016-2018: AMiR-rådet. Region Sjællands repræsentant.
  • 2015-2018: AMiR Sundhedscentret Roskilde Kommune for 7 faggrupper.
  • 2014-2017: TR for alle fysioterapeuter og ergoterapeuter i Roskilde Kommunes Sundhedscenter.

  De bedste hilsner
  Kim

  Fællestillidsrepræsentant
  Kandidat til Regionsformandsposten
Se flere
Indsend kommentar