Tre kandidater til formandsposten

Se, hvilke resultater og mål, de vil opnå, hvis de vinder valget. Læs deres valgprogrammer og svar på 5 spørgsmål.
Fotos: Henrik Frydkjær

Stine Bøgh Pedersen, Kim Schousboe og Marjanne den Hollander ønsker alle at blive ny formand for Danske Fysioterapeuter i Region Sjælland.

På hjemmesiden for formandsvalget kan du læse, hvad de har på deres valgprogram, deres CV og hvad de svarer på 5 spørgsmål om, hvorfor de er fagligt aktive, hvorfor de stiller op til formandsposten, og hvordan deres kollegaer ville beskrive dem som personer.

Du kan ligeledes følge de tre kandidaters facebooksider.

Læs om Stine Bøgh Pedersen

Læs om Kim Schousboe

Læs om Marjanne den Hollander

Del eller udskriv siden
6 kommentarer
×Skriv en kommentar
 • Kim Schousboe

  Her dagen før at afstemningen - og muligt kun første mellemregning slutter, vil jeg gerne sige tak til alle der har stemt til regionsformandsvalget. Jo flere VI kan få engageret i vores fag og forening jo bedre. Og naturligvis en særlig tak til alle jer, der har givet mig deres mandat.

  Afstemning slutter i morgen mandag den 22. Okt. Kl. 23:59.

  De bedste hilsner
  Kim Schousboe
 • Marjanne den Hollander

  Kære medlemmer i Region Sjælland
  I morgen slutter afstemningen om hvem der skal være DIN regionsformand.
  Jeg synes I skal vælge mig fordi
  Jeg har mere end 30 års erfaring som fysioterapeut i det private , men også i det offentlige område
  Jeg har været fagpolitisk aktiv næsten lige så længe
  Jeg har stor kendskab til regionsformanden arbejdsfelt
  Jeg er åben for nytænkning
  Jeg er grundig
  Jeg sætter en ære i at være godt forberedt
  Jeg brander for vores fag og vil sætte fysioterapi på dagsorden hvor jeg kan komme til
  Jeg er god til at lytte
  Jeg vil sætte ordentlighed højt på dagsorden og vil bygge bro mellem de forskellige medlemskategorier.
  Jeg nu har tid til at fordybe mig i det fagpolitiske arbejde på fuldtid, nu hvor mine børn er voksne

  Så ja jeg er klar til opgaven

  Fortsat god søndag
 • Stine Bøgh Pedersen

  Kære fysioterapeuter i Regions Sjælland

  På falderebet...
  I morgen er det sidste chance for at stemme til regionsformandsvalget.
  Er det begyndt at krible lidt i maven, tjek.
  Fik du sat din stemme på mig? Det håber jeg.
  Jeg har både skrevet og sagt det mange gange. Jeg er klar til at være den nye regionsformand.
  Jeg er godt forbedret, og jeg er klar til at give medlemmerne i Region Sjælland de bedste vilkår.
  Jeg er åben for nye tiltag og nye netværk, men jeg er også klar til at videreføre den politiske linje og de strategier som regionsbestyrelsen og foreningen har lagt.
  Valgkampen har kun givet mig endnu mere blod på tanden, og jeg er blevet skarpere på endnu flere områder.
  Der vil blive masser af tage sig til for den kommende regionsformand. Det vil kræver tid at sætte sig ind i posten, men samtidig vil der også vil være områder, der kræver formandens bevågenhed fra dag 1.
  Den, der bliver valgt, skal have overblik og være god til at have mange bolde i luften.
  Det er jeg.
  Den, der bliver valgt, skal være god til at sætte spørgsmålstegn ved løsninger, der ikke er gode nok.
  Den, der bliver valgt, skal have evnen til at lytte.
  Det er jeg.
  Fysioterapeuterne i Regions Sjælland har brug for en formand, der kan gå forrest og som er handlekraftig.
  Det er jeg.
  Den, der bliver valgt, skal være klar til at være fagpolitisk på fuld tid.
  Det er jeg.
  #jegerklar
 • Kim Schousboe

  Kære Fysioterapeut-kolleger

  Vi har igennem en årrække oplevet vækst i jobs og nye arbejdsområder på det kommunale område for fysioterapeuter. Kommunerne og det nære sundhedsvæsen vækster, og vi oplever derfor en rimelig jobsikkerhed men også at der er stadig potentiale for at vi tænker i bredere jobmuligheder end de klassiske indenfor genoptræning, sundhed og forebyggelse.

  Vi skal indenfor det kommunale område i højere grad udvikle eks. koordinator stillinger (som bl.a. ses i Hillerød). Vi skal også ledelse på langt højere strategiske niveauer. I alt for mange år har sygeplejerskerne fået de stillinger som lige såvel kunne varetages af en fysioterapeut, og det skal vi være bedre til at gøre beslutningstagerne opmærksomme på.
  Jeg synes, at vi ind imellem har været for ”flinke”. Vi må godt stå fast ved vores faglighed, være stædige, og vise at vores faglige kapacitet er stor, så vi ikke bliver glemt og forbigået i det nære sundhedsvæsens konstante omstruktureringer.

  Hvis I vælger mig som regionsformand, vil jeg kæmpe for at vi fysioterapeuter kommer til at præge kommunernes arbejdspladser. Vi skal have flere fysioterapeuter med kandidat baggrund i komplicerede stillinger, og vi skal have fokus på flere midler til forskning i implementering af nuværende og kommende behandlingsformer også i kommunal praksis. Det vil være med til at udvikle faget i positiv retning.

  Jeg vil dog fortsat tale for, at fysioterapeuten med kandidatbaggrund skal have praktisk baggrund inden indtrædelse i ovenstående stillinger, og i højere grad skal bevare kontakt til praksis. Vi må ikke glemme vores håndværk, selvom vi gradvist bliver mere akademiserede.

  De bedste hilsner
  Kim Schousboe

  Fællestillidsrepræsentant Roskilde Kommune
  Regionsformandskandidat Region Sjælland.
 • Kim Schousboe

  Kære fysioterapeut-kollegaer,

  Reelt ser vi ude på vores arbejdspladser et stort og stigende antal fysioterapeuter, søger de jobs, der er opslået.
  De som søger er ansat få timer på klinik, i et fitnesscenter eller som fysioterapeut med plejeopgaver, og der er eksempler på at autoriserede fysioterapeuter sidder ved kassen i Netto. Ikke at forklejne de jobs der blive valgt. Vi skal alle tjene til dagen og vejen. Men vi skal have fysioterapeuter i fysioterapistillinger.

  Med real faldende arbejdsløshed indenfor ufaglærte fag, og med et dagpengessystem som presser folk til at tage job udenfor sit eget uddannelsesfelt efter kort tid, så kan det let vise sig at der i arbejdsløshedstallene gemmer sig flere årsager.

  Vi er som fagforening nødt til at overveje -beskæftiger de mange nye fysioterapeuter sig reelt med fysioterapi?

  Tallene fra DSA viser lav arbejdsløshed men hvad gemmer der sig bag disse tal?

  Dimmentendarbejdsløsheden er på mellem 14 og 35%. I juni 2018 på 13.1 %.

  Jeg foreslår en ny undersøgelse af den reelle arbejdsløshed for fysioterapeuter både regionalt i Region Sjælland og nationalt. Og så må vi se på hvilke forskellige tiltag vi som forening snarest skal iværksætte for de arbejdsløse fysioterapeuter.

  Vi må se hvad undersøgelsen viser, og fortsat overveje - ud over en seriøs jobskabelsespolitik, om optaget på fysioterapiuddannelserne er for store?

  Jeg vil som regionsformand arbejde for at vi ser problemstillingen i øjnene, og handler herpå.

  Med venlig hilsen

  Kim Schousboe
  FTR Roskilde kommune
  Kandidat til formandsposten i Region Sjælland
 • Kim Schousboe

  Kære kolleger,

  Som jeg allerede skrev, da jeg bekendtgjorde mit kandidatur til regionsformandsposten, er det et vigtigt valg. DU har mulighed for at give din mening og dit x til kende, og give den kommende formand et solidt mandat og fundament at arbejde på.

  Vi har brug for en forening, hvor vi som tillidsvalgte og fagpolitikere skal have engageret medlemmerne. En forening er ikke kun for de få men for os alle.

  Så er jeg helt forstående over for, og med på at hverdagen går sin gang, og grunden til at man er med i sin fagforening ofte af økonomiske hensyn, hvis man af den ene eller anden grund kommer på kanten af arbejdsmarkedet. Og at man måske ikke selv har overskud til fagpolitisk arbejde i fritiden.

  Det er vigtig, at vi udvikler vores fag hele tiden. Følger samfundet, men naturligt også holder fast i det vi er gode til.

  Som Mathias Holmquist skriver i artikel og som Stine Bøgh Pedersen også påpeger det er det vigtigt, at du tager stilling. Sætter dit x. Giver dit mandat til enten Marjanne, Stine eller jeg.

  Vi som Region Sjælland skal gå forrest her og vise en stemmeprocent der viser engagement og vilje.
  For mig handler det ikke om mit kandidatur men om at DU vælger at bruge din demokratiske ret.

  Valgperioden er fra den 10-22. Okt. Det er en lang periode, og man kan også diskutere om ikke vi skal mindske en valgperiode til ganske få dage frem for to uger. Ikke at sammenligne - men et kommunalvalg eller folketingsvalg over 12 dage ville også blive udvandet.

  SÅ STEM MED DET SAMME FRA ONSDAG DEN 10. OKT.

  Uanset hvor du sætter dit X får du en engageret regionsformand.

  Mange hilsner
  Kim Schousboe
  FTR Roskilde Kommune
  Kandidat til regionsformandsposten

  KH Kim
Indsend kommentar