Valgmøde i Ringsted: Rygepolitik og opgaveglidning

Flere fysioterapeuter i ledende stillinger, opgaveglidning og rygepolitik var nogle af de emner, som de tre kandidater til formandsposten i Region Sjælland debatterede til valgmøde i Ringsted.
Fra højre ses de tre kandidater til formandsposten i Region Sjælland: Marjanne den Hollander, Stine Bøgh Pedersen og Kim Schousboe. Foto: Emma Müller

For første gang i 12 år er der kampvalg om formandsposten i Danske Fysioterapeuter Region Sjælland. Og der var en ivrig debat og talrige spørgsmål fra publikum, da de tre kandidater til formandsposten i Region Sjælland dystede med hinanden.

Kandidaterne Kim Schousboe, Marjanne den Hollander og Stine Bøgh Pedersen ønsker alle at indtage pladsen som ny formand efter Lise Hansen, som fratræder den første januar 2019. Og i deres indledende valgoplæg havde de flere visioner til fælles. Én af fællesnævnerne var ledelse som fokuspunkt.

”Det psykiske arbejdsmiljø ligger mig på sinde,” sagde Kim Schousboe. ”Mange fysioterapeuter går ned med stress, og det vil jeg gerne undgå i fremtiden. Vi skal løfte i fællesskab, men det handler også om god ledelse, og kommunikation og dialog er alt afgørende.”

Også Marjanne den Hollander pegede på ledelse som centralt for medlemmernes velbefindende.

”God ledelse kan halvere sygefravær, og fysioterapeuter skal ikke blive syge af at gå på arbejde. Vi har historisk set været vant til, at det er sygeplejerskerne, der har lederstillingerne, men jeg synes, vi selv skal  søge de stillinger, for vi kan godt.”

Flere midler til ledelse i det private

Stine Bøgh Pedersen opfordrede til, at man søger de midler, der er sat af til at efteruddanne fællestillidsrepræsentanterne. Og så ser hun gerne, at foreningen i højere grad hjælper de private ledere til at få ledelseskompetencer på CV’et.

”Der er en offentlige sektor, der får en pose penge, de skal forvalte. Men som klinikejer er du leder for dig selv og nogle ansatte, og jeg tænker, at der også skal være redskaber for dem, der er i praksissektoren, så man har lige vilkår til at blive en god leder, uanset om man er ansat i det private eller i det offentlige,” sagde hun.

To tilhørere fra salen gjorde opmærksom på, at godt nok kan det være ønskeligt med bedre ledelse, men at mange måske mangler lysten, måske på grund af de vilkår og økonomiske rammer, som ledere arbejder under, i kraft af de offentlige besparelser.

Dermed blev der taget hul på et nyt emne, nemlig hvorvidt foreningen skal blande sig i den offentlige sundhedsdebat og samtidig stille større krav til den enkelte patient omkring livstil.

Rygepolitik på dagsordenen

”Jeg synes, vi har en forening, der er blevet modigere, og det er godt. Vi har hul igennem til folketinget, men vi kan blive endnu mere modige i samfundsdebatten. Vi kan godt have en holdning til rygepolitik, alkoholpolitik og sundhedsplatformen. Også selvom det ikke altid er lige populært,” sagde Kim Shousboe og fortsatte:

”Alt i dagens Danmark peger på, at borgeren skal tage større ansvar for sit eget liv. Jeg synes godt, at vi må kridte banen lidt op og stille større krav til vores patienter. I Roskilde arbejder vi f.eks. på at gøre Roskilde røgfri i 2030, og den slags skal vi som forening bakke op om.”

Det mente Stine Bøgh Pedersen kan blive et problem.

”Hvis vi får en holdning til rygepolitikken, så bliver vi for moraliserende. Jeg mener, at det skal være folks eget valg. Vi kan gå ind og motivere, og hjælpe dem til at komme ud af deres rygning, alkoholproblem eller fedme. Men vi må ikke blive fordømmende,” sagde hun.

”Måske skal vi stille større krav, men vi skal også møde mennesket, der, hvor det er. Hvis der kommer en ung sportsmand ind, kan du stille kæmpe krav, for de har kæmpe motivation. Men hvis patienterne er svært syge, kan det største mål være, at Hr. Jensen kan vende sig om i sengen af sig selv. Så det kommer helt an på situationen.”

Heller ikke Marjanne den Hollander havde lyst til at sende foreningen i byen med en holdning.

”Den enkelte fysioterapeut taler jo med patienten om, at du skal tabe dig, hvis du vil have mindre ondt i knæet, eller at du skal holde op med at ryge. Men at foreningen siger det, synes jeg ikke er en god ide. Man kan godt stille ekstra krav til patienten, men når man laver sin undersøgelse, laver man også samtidig en forventningsafstemning. Jeg har fundet sådan og sådan, kan du honorere det? De skal samtykke, og jeg kan ikke tvinge patienten til en behandling, han ikke samtykker til. Men jeg vil da motivere, så meget jeg kan, til at de lever et aktivt liv.”


Foto: Emma Müller

Offentlige besparelser og nye job

Et medlem blandt publikum spurgte de tre kandidater, hvad de vil gøre ved de offentlige besparelser i regionerne, samtidig med at den unge generation kommer ud på arbejdsmarkedet.

”Jeg er ansat på Næstved Sygehus, og vi står foran en besparelse på 150 mio.kr. Jeg savner at høre konkret hvad foreningen vil gøre for at få sygehusvæsenet mere i højsædet? For vi skal til at finde en hel masse stillinger til de unge håbefulde fysioterapeuter, som gerne vil have et arbejde, når de kommer ud.”

Marjanne den Hollander svarede, at foreningen bør gøre endnu mere for at få flere fysioterapeuter ind på sygehusene.

”Vi må råbe beslutningstagerne op, for det er rigtig vigtigt, at vi har fysioterapeuter ansat, så patienterne kan få den træning, de har brug for, mens de er indlagt. Så vi kan forhindre genindlæggelser, og de ikke bare ligger i sengene. Det må handle om at få fat i politikerne i regionen og på Christiansborg. Og så må vi blive ved med at fortælle de gode historier om hvor vigtigt det er, at fysioterapi foregår på sygehusene. Det er lobbyisme, der skal til.”

Stine Bøgh Pedersen mener ikke nødvendigvis, at det er ved de traditionelle opgaver på sygehusene, at de nye stillinger skal findes.

”Foreningen er opmærksom på, at der er problemer i regionerne, men måske kan vi byde ind andre steder. Det kan også være på skadestuerne og andre steder, hvor kan vi se os selv i det samlede sundhedsvæsen, og ikke kun i basisstillingerne. Jeg tror, vi er nødt til at være mere åbne i vores kommende job, selv om vi selvfølgelig skal passe på opgaveglidning.”

Opgaveglidning på godt og ondt

Kim Schousboe har allerede oplevet opgaveglidningen i Roskilde, hvor han arbejder.

”Der er opgaveglidning på godt og ondt, både op ad og ned ad. Men vi ser, at i Roskilde Kommune påtager fysioterapeuter sig plejeopgaver. Er det okay, eller skal vi sigte højere? Omvendt så uddanner vi rigtig mange fysioterapeuter, og måske flere end vi kan kapere i øjeblikket, og vi er nødt til at tage et ansvar. For lønningerne stiger ikke just, når vi bliver flere. Vi er nødt til at kigge på, hvor står vi henne som fag, og vi er nok nødt til at gå den vej.”

Hvad laver en fysioterapeut om 20 år?

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar