Regionsbestyrelsens strategi 2015-2017

Her kan du læse om regionsbestyrelsens prioritering af arbejdsopgaver og aktiviteter for perioden 2015-2017.

Regionsbestyrelsens indsatsområder tager dels afsæt i hovedbestyrelsens vedtagne Strategiplan 2016 og dels i særlige regionale forhold. Der er 4 indsatser i Strategiplan 2016, der specifikt fordrer en regionalpolitisk indsats, disse er:

  • Hverdagsrehabilitering
  • Børneområdet
  • Fysioterapeuter i lægepraksis
  • Nye jobs via beskæftigelsesreformen

Øvrige arbejdsopgaver og aktiviteter for regionsbestyrelsen:

  • Jobskabelse
  • Fokus på medlemmernes arbejdsforhold i samtlige sektorer
  • Kontinuerligt arbejde med synlighed og kontakt både til medlemmer og pressen
  • Fortsat fokus på psykiatrien i Region Sjælland
  • Styrket fokus på praksissektoren (både dem inden - og uden for OK)

 

Ovenstående er besluttet på regionsbestyrelsesmøderne den 27. maj og den 8. september 2015.

Del eller udskriv siden