Konstituering af bestyrelsen 2017-2019

Følgende ansvarsområder er vedtaget på regionsbestyrelsesmøde 22-06-2017:

  • FTF: Lise
  • Arrangementspuljen: Lise
  • TR: Line, Malene
  • Arbejdsmiljø: Lise, Lisbeth Schrøder, Lisbet Jensen, Stine Bøgh Pedersen
  • Praktiserende: Marjanne, Lars
  • Uddannelse /forskning: Lise, Lisbeth Schrøder, Annegrete
  • Hjemmesiden/webkontakt: Lise
  • Facebook: Lise (primær)
  • Næstformandsfunktionen. Rosa

Definition af næstformandsfunktionen i Region Sjælland:

Bestyrelsen er enige om at næstformandsfunktionen alene indebærer at tage teten og være primus motor i de aktioner, der skal iværksættes i tilfælde af pludseligt forfald på formandsposten.

Der er ikke honorering afsat til dette.

André Niemeyer, praktiserende fysioterapeut i Maribo, udpeget til at sidde i uddannelsesudvalget for fysioterapeutuddannelsen på UCSJ. Valgt til april 2018.

Del eller udskriv artiklen