Kvalitetsudviklingsudvalget

Kvalitetsudviklingsudvalget har til formål at understøtte og uddele midler til kvalitetsudvikling inden for det fysioterapeutiske område.

Danske Fysioterapeuter har i samarbejde med Regionernes Lønnings- og Takstnævn etableret Fonden for Forskning, Kvalitet og Uddannelse i Fysioterapipraksis – også kaldet Fysioterapipraksisfonden.

Kvalitetsudviklingsudvalget understøtter styrkelsen af forskning, kvalitet og uddannelse i fysioterapien med relevans for praksissektoren og den faglige udvikling af området og har til opgave at uddele fondens midler til projekter med dette formål.

Hvem kan søge støtte?
Fysioterapeuter med ydernummer i Region Syddanmark kan søge støtte fra Fysioterapipraksisfonden. Dette kræver blot en ansøgning til kvalitetsudvalget.

Ansøgninger sendes pr. e-mail til: victor.ladegourdie@regionsyddanmark.dk

Eller pr. post til:
Region Syddanmark Praksisafdelingen
Damhaven 12
7100 Vejle

Hent ansøgningsskemaet her

Hent vejledning til ansøgning af midler i den regionale kvalitetspulje

Procedure for behandling af ansøgning

Ansøgningerne vil efter gennemgang i kvalitetsudvalget blive forelagt samarbejdsudvalget til endelig godkendelse.

Det vil være en fordel, at der ud over ansøgningen også foreligger en projektprotokol.

Har du spørgsmål til udfyldningen af ansøgningsskemaet og proceduren, eller har du brug for sparring på din gode idé, så er du altid velkommen til at kontakte en af praksiskonsulenterne eller fysioterapeuterne i kvalitetsudvalget.

 

 

Del eller udskriv artiklen