Sådan stiller du op til posten som regionsformand

For at stille op som kandidat til regionsformandsposten i Region Syddanmark i Danske Fysioterapeuter skal du indsende en stillerliste senest 26. marts 2023 kl. 23.59.

For at blive opstillet skal du være medlem af foreningen og have en udfyldt stillerliste med minimum 25 stillere. 

Stillerblanketterne skal være modtaget i sekretariatet, inden fristen for opstilling udløber søndag den 26. marts 2023 kl. 23.59 til Danske Fysioterapeuter, Holmbladsgade 70, 2300 København S, – eller scannet pr. mail til valg@fysio.dk.

Hent stillerliste

Stillerliste til regionsformand i Syddanmark

Hvis der er mere end én kandidat

Er der mere end en kandidat, vil alle medlemmer få mulighed for at stemme på en kandidat i perioden fra 30. marts til den 14. april. Såfremt en enkelt kandidat ikke opnår mere end 50 procent af de afgivne gyldige stemmer, følger der herefter en anden afstemningsrunde, der løber fra 17. april til 24. april.

Den nyvalgte formand for regionen tiltræder den 1. juli.

Man vælges frem til efteråret 2025

Som formand for regionen er du valgt frem til efteråret 2025. Du vil være fuldtidshonoreret til at udføre politisk arbejde for foreningen.

Regionsformanden understøtter således hovedbestyrelsen og formandskabet i deres bestræbelser på at varetage medlemmernes interesser og har samtidig en selvstændig opgave i at sikre inddragelse og medlemsdemokrati i den enkelte region.

Del eller udskriv siden