Covid-19 senfølger

I takt med pandemiens udvikling er der så småt begyndende erfaringer med potentielle eftervirkninger af covid-19. Hør afdelingslæge Karen Mølgaard Christiansen og fysioterapeut Rikke Martens give deres indblik i covid-19 senfølgerne.

I takt med pandemiens udvikling er der så småt begyndende erfaringer med potentielle eftervirkninger af covid-19. Nogle er vi fysioterapeuter relativt kendte med ift. intervention. Andre senfølger er vigtige, at vi kan identificere tidligt, så en tværprofessionel og tværsektoriel indsats kan iværksættes.

Karen Mølgaard Christiansen, afdelingslæge ved Infektionsmedicinsk Afdeling Q, OUH bidrager med hendes viden og erfaringer fra covid-ambulatoriet på OUH om "Senfølger efter covid-19: symptomer og rehabiliteringsbehov".

Rikke Martens, projektleder, fysioterapeut, MSA. REPHA - Videnscenter for rehabilitering og palliation, Nyborg, vil tage udgangspunkt i praktisk-kliniske forløb for deltagere med senfølger efter covid-19, som REHPA - Videncenter for Rehabilitering og palliation har kørt siden august 2020, med særligt fokus på kognitive problematikker; herunder information om formål og erfaringer frem til nu, relateret til REPHA’s studie, der omhandler "Hvordan opleves et sygdomsforløb med covid-19, og hvilke rehabiliteringsbehov af psykologisk/eksistensiel og fysisk karakter er efterfølgende tilstede?".

Der arbejdes på deltagelse af en borger, som har været i forløb for covid-19 senfølger.

Program

16.00 - 16.30: ankomst the og kaffe.
16.30 - 17.30: Karen Mølgaard Christiansen
17.30 – 18.00: Networking, vand og sandwich
18.00 – 19.00: Rikke Martens

Del eller udskriv siden