Den psykiatriske borger, ERFA-møde

Kom til ERFA-møde i Region Syddanmark, hvor temaet denne gang er den psykiatriske borger. Få mulighed for at erfaringsudveksle om aktiviteter, viden og særligt cases inden for området.

Indhold

Dagen vil indeholde mulighed for erfaringsudveksling, der vil være gennemgang af aktiviteter i de forskellige kommuner og organisationer. Der vil desuden være vidensdeling fra kurset "Psykisk sårbar" og ikke mindst gennemgang af borgercases.

Dagsorden

12.00: Ankomst og sandwich

12.30: Hvad foregår der i de forskellige kommuner/organisationer (ca. 2 min til hver sted)

13.00: Tp’er fra Kolding deler viden fra kursus psykisk sårbar

Ca. 13.30: Borger case(s) fra medarbejder fra Billund Kommune

Evt. nyt ang. den aflyste temadag i maj

14.00: Evaluering af dagen. Aftale fremadrettet hvordan vi organiserer ERFA-gruppen, planlægge næste møde, herunder mødested og indhold (ekstern oplægsholder?)

14.30-14.45: Mulighed for rundvisning

Målgruppe

ERFA-møde for fysioterapeuter i regionen, der arbejder med den psykiatriske borgergruppe.

Del eller udskriv siden