Generalforsamling 2019

Kom til en aften med faglige diskussioner, hyggeligt samvær med kollegaer og mulighed for at møde din regionsbestyrelse. Vi har inviteret Christine Feldthaus til at underholde om, "Hvad har danskerne gang i!?".

Dagsorden og bestemmelser for generalforsamlingen

§ 21 Regionsbestyrelsen har til opgave at varetage medlemmernes lokale interesser inden for regionens område.

Stk. 2. Regionsgeneralforsamlingen er regionens højeste myndighed i alle regionens anliggender. Der afholdes regionsgeneralforsamling hvert andet år i ulige årstal inden for perioden april/maj.

Generalforsamlingen indvarsles med mindst 14 dages varsel gennem Danske Fysioterapeuters fagblad og på hjemmesiden.

Stk. 3 Regionsgeneralforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

  • Beretning om regionsbestyrelsens arbejde og drøftelse af kommende års aktiviteter
  • Indkomne forslag
  • Fremlæggelse af regnskab
  • Fremlæggelse af budget
  • Valg af regionsbestyrelse og to suppleanter

Forslag til behandling på regionsgeneralforsamlingen skal indsendes til regionsbestyrelsen senest 1. marts.

Læs Beretning 2017-2018 (pdf)

 

Yderligere information

Du kan læse mere om generalforsamlingen i invitationen til arrangementet.

Hent invitation

Del eller udskriv artiklen