Dialogmøde for nye og kommende dimittender

Er du på 7. semester eller uddannet fysioterapeut inden for de sidste 2 år, vil vi meget gerne have din hjælp til at brainstorme om nye tilbud til kommende og nyuddannede fysioterapeuter.
Foto: iStock

Syddanmark inviterer dig til at deltage i et dialogmøde om nye tilbud for kommende og nyuddannede fysioterapeuter.

Vi har som regionsbestyrelse meget fokus på at skabe nærværende tilbud – også lokalt - til jer som er næsten færdiguddannede og jer som er dimitteret indenfor de sidste 2 år.

Mødet vil være en åben og uformel dialog om, hvad I har af gode idéer, hvad som optager jer fagligt, fagpolitisk og karrieremæssigt.

Dialogmødet skal munde ud i, at vi kan få skabt spændende og udviklende fællesskaber, og at vi som forening og regionsbestyrelse har attraktive og involverende tilbud.

Vi glæder os til at se dig til et spændende og engagerende dialogmøde.