Generalforsamling i Syddanmark

For første gang nogensinde var der virtuel generalforsamling i Region Syddanmark. På dagsordenen var blandt andet corona, beskæftigelsen for især nyuddannede og det kommende kommunal- og regionsrådsvalg.
Foto: iStock

Den 26. april var der generalforsamling i Danske Fysioterapeuters Region Syddanmark. På grund af covid-19 var generalforsamlingen virtuel for første gang. Trods den anderledes mødeform deltog omkring 50 medlemmer.

Første punkt på dagsordenen var regionsbestyrelsens beretning.

Se beretningen her  

Regionsformand Brian Errebo-Jensen fremlagde beretningen og fortalte blandt andet om de udfordringer, som fysioterapeuter i alle sektorer har stået overfor under covid-19.

Efter fremlæggelsen var der debat om beretningen.

Opgaveglidning og indflydelse

Blandt de ting, der blev nævnt i debatten var, at det er afgørende, at vi som fagforening og på arbejdspladserne blander os i opgaveglidning og får indflydelse på det, så det ikke løber løbsk.

Nogle steder bliver fysioterapeuter presset over i jobs, hvor pleje, vagter og aktiviteter fylder mere end fysioterapi.

Der er udbredt bekymring over lukningen af Rehabiliteringsafdelingen på OUH og den efterfølgende decentralisering af fysioterapeuter og ergoterapeuter. Tendensen skal nødig brede sig til andre sygehuse og kommuner i Danmark.

Det blev også understreget, at det er afgørende, at vi som fysioterapeuter kommer med vores bud på fremtidens sundhedsudfordringer med mange flere ældre borgere, kronikere, psykiske lidelser – og hvordan man kan tænke forebyggelse, sundhedsfremme og fysisk aktivitet.

Endelig mente flere, at praksissektoren og ydernummerdebatten fylder uforholdsmæssigt meget i Danske Fysioterapeuter – og appellerede til, at man også har fokus på de mange medlemmer i den offentlige sektor.

Valg til bestyrelsen

På generalforsamlingen skulle der vælges nye regionsbestyrelsesmedlemmer. Der var genvalg til 7 medlemmer af bestyrelsen; Ann Louise Lunddahl, Niels Fryd, Steffen Bader, Louise Beck, Helle Bruun, Helene Benfeldt og Thomas Bertelsen. Derudover blev Morten Topholm valgt til bestyrelsen og til suppleant Rune Plauborg Myrup Andersen, FTR i Esbjerg Kommune.

Se bestyrelsen i Region Syddanmark

 

 

 

Del eller udskriv siden
0 kommentarer