Skal du være Region Syddanmarks nye formand?

Brian Errebo-Jensen har besluttet at stoppe som regionsformand for Region Syddanmark per 30. juni. Dermed skal der nu vælges en formand for regionen. Se hvordan du stiller op til posten.
Foto: Henrik Frydenkjær.

Efter cirka 25 år som aktiv i hovedbestyrelsen, hvoraf de sidste 15 år har været som regionsformand, har Brian Errebo-Jensen besluttet at trække sig fra det politiske arbejde i Danske Fysioterapeuter.

”Det har ikke været en let beslutning, men jeg mener, at det er på tide, at der sker et generationsskifte på posten som formand for Region Syddanmark. Samtidig har jeg selv lyst til at prøve noget andet – ikke mindst at holde lidt mere fri”, siger Brian Errebo-Jensen.

Brian Errebo-Jensen blev valgt til hovedbestyrelsen første gang i slutningen af 1990’erne og som formand for Region Syddanmark i 2008. Dermed har han haft det politiske arbejde i foreningen som sin fuldtidsbeskæftigelse i 15 år.

Næstformand i flere perioder

Udover regionsformand og medlem af hovedbestyrelsen har Brian Errebo-Jensen været næstformand i flere perioder og samarbejdet med skiftende formænd; Inger Brøndsted, Johnny Kuhr, Tina Lambrecht og nu Jeanette Præstegaard. Brian Errebo-Jensen var desuden fungerende formand i perioden fra Tina Lambrecht stoppede i efteråret 2021, og frem til Jeanette Præstegaard tiltrådte i april 2022.

”Jeg har været meget glad for at være en del af det politiske arbejde i foreningen, og det er min oplevelse, at der er sket store og vigtige forandringer i min tid. Samfundet er i en brydningstid, og det vil påvirke Danske Fysioterapeuters arbejde, prioriteringer og strategier i de kommende år. Dette arbejde skal en nyvalgt regionsformand være med i. Jeg vil gerne takke medlemmerne for den tillid, de har vist mig i de mange år, jeg har repræsenteret Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark og i hovedbestyrelsen,” siger Brian Errebo-Jensen.

Det er forventningen, at en ny formand vil være på plads, inden Brian Errebo-Jensen stopper 30. juni.