To år er gået – det ene har corona sat sit præg på

Nedlæggelsen af Rehabiliteringsafdelingen på OUH, opgaveglidning i sundhedsvæsenet og et presset arbejdsmarked er bare nogle af de områder, der har fyldt meget de seneste 2 år. Læs beretningen, og deltag i den virtuelle generalforsamling den 26. april.
Forsidebillede fra Beretning 2019-2020

Beretningen gør status over nogle af de tiltag, udfordringer og landvindinger, som vi har beskæftiget os med de seneste to år, og hvordan Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark har arbejdet.

1. januar 2020 blev Danske Fysioterapeuter en del af hovedorganisationen Akademikerne (AC). Regionsbestyrelsen har, i hele 2019, brugt en del tid på at sikre tillidsrepræsentanternes indflydelse og pladser i forskellige udvalg. Du kan læse mere om arbejdet i beretningen.

Noget af det, der også har fyldt meget, er nedlæggelsen af rehabiliteringsafdelingen på OUH, hvor det desværre ikke lykkedes os at afværge en decentralisering, selvom vi satte alle kræfter ind på opgaven.

Læs også om hvordan corona har påvirket hele 2020, og hvordan det har haft indflydelse på arbejdet i alle sektorer af fysioterapien, både i praksissektoren og for offentligt ansatte fysioterapeuter.

Få et indblik i de faglige arrangementer, som har været afholdt i Region Syddanmark, og hvordan du kan få hjælp og økonomisk støtte til et medlemsarrangement.

Du kan også nedenfor se regionsformand i Region Syddanmark Brian Errebo-Jensens korte gennemgang.

Download og læs Region Syddanmarks beretning

Del eller udskriv siden
0 kommentarer