Vi skal gribe alle boldene

De seneste års store forandringer i sundhedsvæsenet og en opfordring at tage sig godt af de nyuddannede fysioterapeuter indgik i den beretning, som regionsformand Brian Errebo-Jensen aflagde på generalforsamlingen i Fredericia.
Generalforsamling 2019

Forandringens vinde blæser, sagde regionsformand Brian Errebo-Jensen i sin beretning til de omkring 75 medlemmer, der var mødt frem til generalforsamling i Fredericia. ”I min tid i fagpolitik, kan jeg ikke huske, at der er sket så mange forandringer på så kort tid”, påpegede regionsformanden.

Danske Fysioterapeuter har skiftet hovedorganisation fra Fagbevægelsens Hovedorganisation til Akademikerne og har indført en ny arbejdsmarkedsmodel, der skal sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår på det private område og at det faglige fællesskab i foreningen kan bevares.

Og så har repræsentantskabet besluttet, at der skal der sættes fokus på foreningens politiske struktur og foretages en analyse af praksissektoren.

Region Syddanmark, generalforsamling 2019

Sundhedsreform og fysioterapi

På Christiansborg har politikerne vedtaget en lov, der giver borgerne frit valg på genoptræningsområdet, hvis kommunen ikke sætter behandlingen i gang inden for syv dage. Og senest har regeringen fremsat et forslag til en sundhedsreform, som vil skabe store ændringer i sundhedsvæsenet.

”Ærindet er at nedbringe antallet af ambulante kontakter og indlæggelser på sygehusene, samtidig med at kommunerne får nye opgaver i forhold til borgere med kroniske sygdomme. Her kan vi som faggruppe komme til at spille en vigtig rolle” sagde Brian Errebo-Jensen.

Han pegede samtidig på, at forudsætningen er, at fysioterapeuter er i stand til at gribe de mange bolde, der kommer i spil.  

For uanset regeringens farve efter Folketingsvalget, vil de vigtigste dele af forslaget til sundhedsreformen blive sat i værk. Herunder at give borgerne med problemer med muskler og led direkte adgang til fysioterapi, så de slipper for at tage en tur omkring den praktiserende læge for at få en henvisning.

En stor anerkendelse af fysioterapeuter

”Det er en stor anerkendelse af vores faglighed og kompetencer, når politikerne giver borgerne mulighed for at gå direkte til fysioterapi. Det kan få indvirkning på en lang række andre områder, eksempelvis på fysioterapeuters roller på skadestuer og ambulatorier”, lød vurderingen Jasper Juhl Holm, da beretningen blev sat til debat.

Morten Topholm fremhævede ligeledes betydningen af direkte adgang. ”Vi bliver den tredje indgang til sundhedsvæsenet, og det vil give faget et gigantisk løft”, forudsagde han.

Arbejdsmiljøet er presset

Brian Errebo-Jensen pegede sin beretning på, at fysioterapeuters arbejdsmiljø er presset. Økonomien er stram, og en del kommunerne skærer ned samtidig med, at flere borgere skal have hjælp.

”Det er vores opgave at være der som forening, hvis det blinde øje vendes til i en kommune ”, påpegede Brian Errebo-Jensen. Eksempelvis når politikerne i Odense Kommune melder ud, at der skal spares 200 millioner kroner, uden at det må gå ud over indsatsen på børne- og ældreområdet.

Han erkendte dog samtidig, at fysioterapeuter i forhold til en række andre faggrupper er sluppet forholdsvis nådigt igennem de seneste års besparelser på hospitaler og kommuner.

”Den massive fokus på rehabilitering og træning har været til gavn for fysioterapeuter”, påpegede Brian Errebo-Jensen.

Fokus på de nyuddannede

Den store interesse for fysioterapi har ligeledes medvirket til, at ledigheden de seneste år har ligget på mellem to og fire procent på trods af, at der hvert år optages mere end 1100 nye fysioterapeutstuderende på professionshøjskolerne.

”For dimittenderne er ledigheden dog markant større. Nogle af de nyuddannede kommer hurtigt i arbejde, mens vejen til et job for andre er lang og besværlig”, sagde Brian Errebo-Jensen og opfordrede forsamlingen til at tage godt imod de mange nye kollegaer.

Han fortalte, at bestyrelsesmedlemmerne er begyndt at ringe rundt til de nyuddannede fysioterapeuter, for at høre, hvordan de er faldet til på arbejdsmarkedet, og om de har brug for hjælp og støtte fra Danske Fysioterapeuter.

Og de studerende er glade for at blive ringet op, var tilbagemeldingen fra såvel Niels Fryd, der er tillidsrepræsentant på Svendborg Sygehus, og Steffen Bader, der er lektor på University College Lillebælt.

100 års jubilæum og risiko for konflikt

I beretningen pegede Brian Errebo-Jensen på to begivenheder, der på særligt vis havde sat deres præg på 2018. Danske Fysioterapeuters 100 års jubilæum, der blev markeret med et brag af en fest for medlemmerne i Region Syddanmark, og med udgivelse af en bog, der fortæller fysioterapiens historie.

Og det fem måneders lange overenskomstforløb på det offentlige område, som kunne have medført en konflikt, der havde lammet hele landet, men endte med et godt resultat.  

”Fordi vi bredt i fagbevægelsen valgte at stå skulder ved skulder”, sagde Brian Errebo-Jensen og takkede de mange tillidsrepræsentanter og medlemmer, der havde været aktive under hele forløbet.

Nye medlemmer af bestyrelsen

To af de afgående bestyrelsesmedlemmer, Morten Topholm og Kristian Birk, begge praktiserende fysioterapeuter, havde valgt ikke at stille op til en ny periode.

Det betød, at der blev valgt to nye medlemmer i bestyrelsen. Steffen Bader, der er lektor på University College Lillebælt, samt Ann Louise Lunddahl, der er klinisk underviser i Kolding Kommune. Derudover blev Niels Fryd, Svendborg Sygehus, og Camilla Wulff Michelsen, Faaborg-Midtfyn Kommune, valgt som suppleanter.

 

 

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar