Sådan stiller du op til posten som regionsformand

For at stille op som kandidat til regionsformandsposten i din region i Danske Fysioterapeuter skal du indsende en stillerliste senest 1. marts 2022 kl. 12.

For at blive opstillet skal du være medlem af foreningen og have en udfyldt stillerliste med minimum 25 stillere. Siddende formænd, der genopstiller, er dog undtaget fra dette krav.

Stillerblanketterne skal indsendes, inden fristen for opstilling udløber den 1. marts 2022 kl. 12.00 til Danske Fysioterapeuter, Holmbladsgade 70, 2300 København S, att. Bente Molberg – eller scannet pr. mail til bm@fysio.dk.

Hent stillerlister

Stillerliste til regionsformand i Nordjylland

Stillerliste til regionsformand i Midtjylland

Stillerliste til regionsformand i Syddanmark

Stillerliste til regionsformand i Sjælland

Stillerliste til regionsformand i Hovedstaden

Hvis der er mere end én kandidat

Er der mere end en kandidat, vil alle medlemmer få mulighed for at stemme på en kandidat i perioden fra 21. marts til den 30. marts. Såfremt en enkelt kandidat ikke opnår mere end 50 procent af de afgivne stemmer, følger der herefter en anden afstemningsrunde, der løber fra 4. april til 11. april.

De nyvalgte formænd for regionerne tiltræder den 1. juli.

Man vælges for tre et halvt år

Som formand for en region er du valgt for en periode på tre et halvt år, hvor du er fuldtidshonoreret til at udføre politisk arbejde for foreningen.

Regionsformændene understøtter således hovedbestyrelsen og formandskabet i deres bestræbelser på at varetage medlemmernes interesser og har samtidig en selvstændig opgave i at sikre inddragelse og medlemsdemokrati i den enkelte region.

 

Kontakt