Fleksjob

Fleksjob er en stilling på særlige vilkår, som Kommunen yder tilskud til. Der kan oprettes fleksjob både i det offentlige og i det private. Der er også muligt for selvstændige at få tilskud til fleksjob i egen virksomhed. Det er din hjemkommune, der vurderer om du er berettiget til et fleksjob. Du kan få yderligere oplysninger i din kommune.

Fleksjob bevilliges midlertidigt for en 5-årig periode. Er du under 40 år, bevilges det første fleksjob for en 5-årig periode. Når de 5 år er gået, skal der tages stilling til, hvorvidt du fortsat opfylder betingelserne.

Hvis du er over 40 år, vil du også få det første fleksjob i en midlertidig periode på 5 år, Efter det første fleksjob kan bevillingen gøres permanent. Det er en forudsætning, at betingelserne fortsat er tilstede.

Fleksjob kan deles i to typer: Fastholdelsesfleksjob og almindeligt fleksjob.

Fastholdelsesfleksjob

Et fastholdelsesfleksjob er typisk et arbejde på nedsat tid og med skåne hensyn, beregnet for personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen.

Et fastholdelsesfleksjob er en ansættelse på samme arbejdsplads, hvor du var ansat før eller under din sygdom. For at opnå et fastholdelsesfleksjob på "egen" arbejdsplads skal du først have været ansat minimum et år under de såkaldte "sociale kapitler". Det vil sige, at der skal være indgået en aftale med arbejdsstedet om særlige arbejdsvilkår. Det kan f.eks. være fritagelse for specielt belastende arbejdsfunktioner, arbejde på midlertidig nedsat tid, omplacering eller andre tiltag, som tager særlige hensyn til din formåen.

Sådanne vilkår er typisk aftalt mellem arbejdspladsen og dig selv, eventuelt med støtte fra tillidsrepræsentanten. Hvis man har lavet aftaler af denne art er det vigtigt at aftalerne efterfølgende kan dokumenteres.

Hvis det efter et år eller mere viser sig, at du stadig ikke er i stand til at varetage dit oprindelige arbejde fuldt ud, kan et fastholdelsesfleksjob komme på tale.

Almindeligt fleksjob

Et fleksjob kan også etableres selvom der ikke er en aktuel tilknytning til en bestemt arbejdsplads, men før et sådant fleksjob kan bevilliges skal sagsbehandleren indsamle fornøden dokumentation og lave en indstilling til kommunes rehabiliteringsteam.

Rehabiliteringsteamet kan dog vælge, at din arbejdsevne skal afprøves ved et ressourceforløb. Et ressourceforløb er en langsigtet plan for, hvordan der kan skabes fodfæste på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet.

Fremgangsmåden er, at der sammensættes et personligt forløb med en varighed på mellem et og fem år. Dette sker på tværs af beskæftigelses-, uddannelses-, social- og sundhedsområdet. Et ressourceforløb kan eksempelvis omfatte efteruddannelse, behandling, social støtte, praktik og arbejdsprøvning.

Fleksjob kan aftales med en arbejdstid på helt ned til få timer om ugen. Arbejdsstedet betaler kun for den arbejdsindsats, som reelt ydes, og kommunen betaler dig et supplerende tilskud.

Blev du ansat i fleksjob før d. 1. januar 2013, forbliver under den ”gamle ordning”, men hvis du skifter til et andet fleksjob gælder det nye regelsæt.

Hvis jeg vil vide mere?

Hvis du vil vide mere om fleksjob er du velkommen til at kontakte Danske Fysioterapeuter.

Er du medlem af Danske Sundhedsorganisationers A-kasse, (DSA), kan du også rette henvendelse til deres socialrådgivere. Læs mere på dsa.dk

Du kan også få yderligere oplysninger i din kommune eller på borger.dk.

Læs mere på dsa.dk

Beregn din månedsindtægt i dit fleksjob hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Del eller udskriv artiklen

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620