Virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik er en mulighed, hvis du er ledig eller modtager sygedagpenge.

Hvordan kommer jeg i virksomhedspraktik?

Det er altid jobcenteret, der visiterer til virksomhedspraktik.

Hvad er formålet med virksomhedspraktik?

Virksomhedspraktikken har til formål at hjælpe ledige og personer med nedsat arbejdsevne ind på arbejdsmarkedet ved at genoptræne faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

Hvor længe kan jeg være i praktik?

Hvis du er ledig kan du komme i praktik på en arbejdsplads i 4 uger, dimittender dog 8 uger.

Hvis du er sygedagpengemodtager kan virksomhedspraktikken vare op til 13 uger med eventuel mulighed for forlængelse op til 26 uger.

Får jeg løn under praktikken?

I et praktik forløb bliver du ikke ansat af arbejdsstedet, og får derfor ikke løn. Du fortsætter med at modtage den ydelse, du har inden praktikken – typisk dagpenge eller sygedagpenge.

Hvis du er sygemeldt fra dit arbejde, er det en mulighed at komme i virksomhedspraktik, i denne situation bevarer du din sædvanlige løn.

Del eller udskriv artiklen