Covid-19 og graviditet

Da covid-19 er en ny virus, har Sundhedsstyrelsen vurderet, at gravide tilhører en særlig risikogruppe. Se anbefalingerne, der gælder fra 28. graviditetsuge.

Ud fra et udvidet forsigtighedsprincip med fokus på det ufødte barn kan gravide medarbejdere i sundheds-, social- og ældresektor samt gravide medarbejdere i dagtilbud 0-6 år, der har arbejdsfunktioner med tæt kontakt til patienter, borgere eller børn, fx ved behandlings- pleje eller omsorgsopgaver, fra graviditetsuge 28 få arbejdsfunktioner uden borgerkontakt, f.eks. som en hjemmearbejdsplads uden udgående funktioner fra hjemmet.

Såfremt arbejdsfunktioner uden borgerkontakt ikke er muligt i den funktion eller ift. de opgaver, som den gravide medarbejder varetager, skal den gravide medarbejder fraværsmeldes.

Hvis du er gravid, har du efter funktionærloven altid ret til fuld løn under sygdom, hvis du sendes hjem. Det gælder også i den ovenstående situation.

Læs uddybende på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Del eller udskriv siden

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620