Rettigheder ved sygdom i graviditetsforløbet

Du har ret til fravær med løn tidligere end 8/6 eller 4 uger før forventet fødsel i de tilfælde, hvor graviditeten efter en lægelig bedømmelse har et sygeligt forløb. Der skal være dokumentation fra din egen læge og i særlige tilfælde, skal der også være en erklæring fra en speciallæge.

Du kan have ret til orlov med dagpenge, når graviditeten medfører sygdom (og har et sygeligt forløb), som efter en lægelig vurdering skønnes at medføre en risiko for kvindens eller fosterets helbred ved fortsat arbejde.

Almindelige graviditetsgener i et normalt graviditetsforløb, vil ikke medføre ret til orlov med dagpenge.

De almindelige betingelser for barselsdagpenge skal også være opfyldt.

Udbetaling Danmark træffer afgørelser og yder vejledning om reglerne for orlov og dagpenge i forbindelse med sygdom som følge af graviditet.

Ankestyrelsen behandler klager over Udbetaling Danmarks afgørelser om sygdom som følge af graviditet.

Der er fx tale om et sygeligt forløb, hvis der er tale om:

  • Truende abort.
  • Svangerskabsforgiftning med forhøjet blodtryk, æggehvide i urinen og/eller vand i kroppen.
  • Tvillinge- eller trillingegraviditeter, der forøger risikoen for abort eller for tidlig fødsel.
  • Vaginalblødning.
  • For tidlig løsning af moderkagen.
  • Bækkenløsning.
  • Særlige tilfælde med voldsomme og/eller hyppige opkastninger, som påvirker almentilstanden (for eksempel vægttab) og medfører uarbejdsdygtighed.
  • Alvorlige psykiske lidelser i forbindelse med graviditet, herunder tilfælde af graviditetsbelastningssyndromet.
  • Fravær på grund af særligt begrundede undersøgelser, fx fostervandsprøve eller moderkageprøve, når undersøgelsen medfører fravær en hel dag.
  • Almindelige graviditetsgener, når generne i det enkelte tilfælde er af et sådant omfang, at det efter lægens vurdering gør dig uarbejdsdygtig.
Del eller udskriv siden

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620