FAQ om basiskontrakter for privatansatte fysioterapeuter

Se ofte stillede spørgsmål om Danske Fysioterapeuters basiskontrakter. Kontrakterne gælder for fysioterapeuter ansat på en privat arbejdsplads uden overenskomst.

Din provision og pension skal samlet set udgøre mindst 43 % af din omsætning. Det betyder med andre ord, at din løn skal udgøre mindst 37,4 % af din omsætning, hvortil der skal lægges 15 % i pension.

Arbejdsgiver betaler hele pensionsbidraget (1/3 anses i teknisk forstand som dit eget bidrag).

Nej, arbejdsgiver betaler hele pensionsbidraget (1/3 anses i teknisk forstand som dit eget bidrag).

Ja, du har ret til barsel, hvis du ansættes efter de nye basiskontrakter.

Er du ansat før ikrafttrædelsestidspunktet for de nye kontrakter, er det din nuværende ansættelseskontrakt, der regulerer spørgsmålet.

Man får fuld løn under barsel i 4 uger før fødsel. Efter fødslen har mor ret til 14 uger med løn.

Endelig har både far og mor ret til 13 ugers løn under forældreorlov.

Lønnen udgør dog maksimalt den sats, der medfører højest mulig refusion fra barsel.dk. 

Så meget kan du få i refusion - læs på virk.dk

Det kommer an på, om du oveni de 40 % får arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag.

Din samlede løn inkl. pension skal mindst udgøre 43 %, så hvis din nuværende provisionssats er 40 %, og du ikke får et arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag, skal du have mere i løn, så du når op på mindst 43 %.

Nej, det skal der ikke nødvendigvis. Det er kun et krav, at din samlede løn udgør mindst 43 %.

Nej, du skal ikke gå ned i løn. Basiskontrakterne er minimumsbestemmelser og lægger således et bundniveau.

Hvis din arbejdsgiver varsler dig ned i løn, skal du kontakte Danske Fysioterapeuter.

Nej, der er intet krav om, at I skal bruge en bestemt pensionskasse.

Hvis du er ansat før den 24. juni 2019, er du ikke omfattet af selve basiskontrakterne. Men der er aftalt en overgangsordning, der betyder, at de aftalte niveauer for mindsteløn og for mindste provisionssats gælder fra den 24. juni 2019 og frem. 

Derudover vil din løn fremover stige med samme sats som honorarer i praksisoverenskomsten. 

 

Del eller udskriv siden

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620