Ledernetværk

Ledernetværk skal stimulere og udvikle den fysioterapeutiske profession i kommunerne og på de regionale sygehuse.

Danske Fysioterapeuter etablerer to ledernetværk for at styrke dialogen mellem fysioterapeuter i lederstillinger og Danske Fysioterapeuter. Det ene netværk er for fysioterapeuter ansat som ledere i kommunerne, og det andet netværk er for fysioterapeuter, som er ansat som ledere på de regionale sygehuse.

De to netværk skal være bindeled mellem foreningens aktiviteter og fysioterapeuter i lederstillinger i kommunerne hhv. på de regionale sygehuse for at stimulere og udvikle den fysioterapeutiske profession. Desuden skal netværket sikre systematisk udveksling af aktuelle udviklingstendenser og udfordringer for fysioterapi kommunalt såvel som på de regionale sygehuse. Ikke mindst, skal netværkene styrke relationen lederne imellem samt i forhold til Danske Fysioterapeuter.   

Organisering

Deltagelse i et af de to netværk sker på personlig invitation fra Danske Fysioterapeuter på baggrund af input fra Danske Fysioterapeuters regionsformænd.

Der tilstræbes en sammensætning, så netværket rummer såvel erfarne ledere som ledertalenter. Følgelig vil netværket bestå af ledere på forskellige organisatoriske og strategiske niveauer.  

I begge netværk deltager Danske Fysioterapeuters formand samt de 5 regionsformænd.

Kontaktperson

Sille Fydendal
tlf. 3341 4659
e-mail: sf@fysio.dk

Del eller udskriv artiklen

Kontakt

Sille Frydendal

Sille Frydendal

Faglig chef
3341 4659