Mentorordning for ledere og lederspirer

Danske Fysioterateupers ledermentor-ordning hjælper lederspirer og nye ledere med at kick-starte deres lederkarriere og matche medlemmer, der kan lære af hinanden.

Ledermentor er for:

  • dig der er ny i lederrollen (max 3 års erfaring) og søger sparring på dine udfordringer
  • dig der har ambitioner om at gå ledervejen og allerede i dag prøver kræfter med at skabe resultater gennem andre. Fx i rollen som udviklingsterapeut, koordinator, projektleder, speciale/fag-ansvarlig etc.
  • dig der er erfaren leder og gerne vil sparre og dele ud af dine erfaringer. 

Forløbet er bygget op omkring typisk 5 møder henover 3/4-1 år.

Bliv mentor eller mentee

Fokus på din professionelle udvikling som leder
I en mentorordning er det dig og dine udviklingsønsker, der er i centrum. Det giver en unik mulighed for 1:1 sparring på dine udfordringer og mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt.

En neutral sparringspartner 
En mentor er ikke en del af din dagligdag, men en neutral person, der kender til det at være leder. Det er med til at skabe et fortroligt rum, hvor du kan få et andet perspektiv på dine valg og tale om emner, du måske ikke vil føle det er relevant at dele med en kollega eller chef.

Du bliver udfordret på dine ideer og holdninger
Mentor deltager, fordi han/hun netop har et ønske om at udfordre og inspirere en mentee. Du vil derfor få en seriøs sparringspartner, som tager afsæt i dine behov og ønsker.

Du får ny viden gennem samtaler med én, der har mere erfaring end dig selv
Den refleksion, du får sammen med mentor, stiller dig stærkere i forhold til at tackle de udfordringer og dilemmaer, du står i, og de valg og beslutninger, du skal træffe.

Som mentee skal du

  • være medlem af Danske Fysioterapeuter.
  • have max. 3 års ledererfaring. Eller være på vej mod ledelse med afsæt i en stilling, hvor du i dag skal skabe resultater gennem andre fx udviklingsterapeut, koordinator, speciale/fag-ansvarlig etc.
  • have ambitioner om at udvikle dig ledelsesmæssigt

Et succesfuldt mentorforløb kræver tid og engagement og du skal være indstillet på at det er dig som mentee, der har ansvaret for at etablere og bevare kontakten til din mentor gennem forløbet. Det er som udgangspunkt mentee’en, der tager hen til mentor. I kan også vælge at afholde video-møder, men det er ofte en god ide at tage et første indledende fysisk møde.

Udfyld ansøgningsskemaet - Mentee 
OBS: For at kunne bruge print og send funktionen i Ansøgningsskemaet skal pdf'en downloades på computeren først.

Som mentor bliver du din mentees tætte sparringspartner på de overvejelser han/hun gør sig og du får mulighed for at: 
Udvikle dig gennem udvikling af andre 

Et mentorskab giver dig mulighed for at dele ud af din viden og erfaring, arbejde med dit personlige lederskab og træne din egen formidling.

Opnå ny viden og indsigt
Mødet med yngre ledertalenter giver dig en unik mulighed for at få indblik i deres faglighed og hvordan de yngre generationer tænker og handler.

Udvikle egne evner til at lytte og samtale, udfordre og inspirere 
En mentor og mentee relation bygger på åbenhed, evne til at lytte og til at indgå i nysgerrig dialog. Du får derfor rig lejlighed til at træne dine kommunikative kompetencer.

Få tid og rum til refleksion og udvikling 
Når du ser verden gennem din mentees øjne, vil du også selv få nye perspektiver. Samtidig får du anledning til at reflektere over, hvordan du selv handler og tænker i udfordrende situationer og over hvor du selv er i dit arbejdsliv.

Som mentor skal du:

  • være medlem af Danske Fysioterapeuter
  • have min. 5-6 års erfaring som leder
  • have tid og lyst til at bruge 5-6 timer henover 3/4-1 år på at sparre med en ny leder eller en lederspire.

Vil du være mentor – her linkes videre til profil-skema:

Udfyld ansøgningsskemaet - Mentor
OBS: For at kunne bruge print og send funktionen i Ansøgningsskemaet skal pdf'en downloades på computeren først.

 

Del eller udskriv artiklen

Kontakt

Lotte Colberg

Lotte Colberg

Ledelseskonsulent
3341 4678