Udgiftsudviklingen på praksisområdet i 2018

Udgiftsudviklingen i 2018 er nu opgjort i forhold til de overordnede udgiftsrammer for de forskellige specialer.

Speciale 51

På speciale 51 (almindelig fysioterapi) er udgiftsrammen i 2018 overholdt, og der er plads til en realvækst i de kommende år.

Se udgiftsudvikling for almen fysioterapi

Speciale 62

På speciale 62 (vederlagsfri fysioterapi) er udgiftsrammen i 2018 også overholdt, men udgiftsudviklingen  og den fastsatte udgiftsramme betyder, at udgiften pr. patient skal falde med mindst 0,3 pct. fra 2018 til 2019 samtig med, at antallet af patienter højst må stige med 2,8 pct. Ellers vil udgiftsrammen for 2019 blive overskredet.

Se udgiftsudvikling for vederlagsfri fysioterapi

Speciale 65

På speciale 65 (vederlagsfri ridefysioterapi) er udgiftsrammen i 2018 overskredet, hvilket betyder at honorarerne sættes ekstraordinært ned med 1,23 pct. pr. 1. april 2019 og 1 år frem.

Se udgiftsudvikling for vederlagsfri ridefysioterapi

 

Del eller udskriv artiklen