Samarbejde om kapacitet

Der er to muligheder for samarbejde om kapacitet for fysioterapeuter med ydernummer på samme klinik. Fysioterapeuter, som indgår et samarbejde om deres kapacitet, bør indbyrdes indgå en skriftlig aftale om, hvad der skal ske, hvis den samlede kapacitet overskrides, og regionen stiller krav om tilbagebetaling.

To muligheder for samarbejde om kapacitet

Den ene mulighed for samarbejde om kapacitet er, at fysioterapeuter med ydernumre (kapacitet) under 30 timer indgår et samarbejde om deres samlede kapacitet. F.eks. at to fysioterapeuter med hver deres kapacitet under 30 timer får en samlet kapacitet på op til 60 timer om ugen i gennemsnit om året. Dette giver mulighed for, at den ene fysioterapeut f.eks. kan arbejde 35 timer i gennemsnit, og den anden fysioterapeut kan arbejde i 25 timer i gennemsnit i kalenderåret.

Den anden mulighed for samarbejde om kapacitet er, at fysioterapeuter med hver sit omsætningsloft kan vælge at indgå et samarbejde om brug af den samlede omsætningsmulighed. De enkelte omsætningslofter består, men det vil være muligt at overskride omsætningsloftet for en af kapaciteterne uden konsekvenser, så længe den samlede omsætningsmulighed ikke er overskredet.

Samarbejdet gælder som minimum for et helt kalenderår, medmindre en af de involverede fysioterapeuter ophører med at praktisere på sit ydernummer, eller at omsætningsloftet for en af de involverede fysioterapeuter bortfalder.

Samarbejde om kapacitet skal meddeles til regionen

Ydernummerindehaverne skal meddele samarbejdet skriftligt ved en fælles henvendelse til regionen senest den 1. oktober, og samarbejdet kan derefter træde i kraft til 1. januar det efterfølgende år. Danske Regioner og Danske Fysioterapeuter er enige om, at regionen kan tillade, at meddelelsen om indgåelse af samarbejde sker med et kortere varsel end 1. oktober.

Orientering om ophør af et samarbejde skal ske til regionen senest den 1. oktober forud for ophør den 31. december. Ved samarbejdets ophør som følge af, at en af de involverede fysioterapeuter ophører med at praktisere på sit ydernummer, eller at omsætningsloftet for en af de involverede fysioterapeuter bortfalder, skal det meddeles til regionen senest 14 dage efter samarbejdets ophør.

Fysioterapeuter, som indgår et samarbejde om deres kapacitet, bør indbyrdes indgå en skriftlig aftale om, hvad der skal ske, hvis den samlede kapacitet overskrides, og regionen stiller krav om tilbagebetaling.

Kontakt

Jens Peter Vejbæk

Chefkonsulent
3341 4608