Ansættelseskontrakt

Hvis du har ansatte, har du pligt til at lave en ansættelseskontrakt. Her kan du se, hvad kontrakten skal indeholde og hente ansættelseskontrakter, som du kan bruge.

Pligt til at oplyse om alle væsentlige vilkår

Ansættelsesbevisloven gælder for alle lønmodtagere, hvis ansættelsesforhold har en varighed på mere end 1 måned, og hvis gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer.

I forhold til de medarbejdere, der efter 1 måned er omfattet af ansættelsesbevisloven, har du som arbejdsgiver pligt til skriftligt at give dem oplysning om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet. Og det følger af ansættelsesbevisloven, at du skal opfylde denne pligt senest 1 måned efter, at ansættelsesforholdet er begyndt.

Selvom du kan vente med at udstede ansættelsesbeviset, indtil medarbejderen har været ansat i en måned, er det en god idé, at du sørger for, at ansættelsesbeviset altid er udfærdiget og underskrevet af såvel dig som din nye medarbejder inden medarbejderen starter.

På den måde undgår I nemlig, at der opstår usikkerhed om de aftalte vilkår i den første tid af ansættelsesforholdet.

Læs mere om ansættelsesbevisloven

Ansættelseskontraktens indhold

Din oplysningspligt som arbejdsgiver omfatter mindst følgende oplysninger:

  1. Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse.
  2. Arbejdsstedets beliggenhed.
  3. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, stilling eller jobkategori.
  4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt.
  5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvis der ikke er tale om en fastansættelse.
  6. Lønmodtagerens ret til ferie.
  7. Lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler.
  8. Den aftalte løn inkl. alle lønandele.
  9. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid.
  10. Hvilken overenskomst, der evt. er gældende i ansættelsesforholdet.

Standardkontrakt

Danske Fysioterapeuter har udarbejdet en standardkontrakt og en vejledning. Der er tale om en anbefalet standardkontrakt for privatansatte fysioterapeuter, der bliver ansat hos andre fysioterapeuter. Hvis du benytter Danske Fysioterapeuters standardkontrakt, opfylder du lovens krav til et ansættelsesbevis.

Kontrakten indeholder en række bestemmelser, der er genstand for forhandling, og Danske Fysioterapeuter anbefaler derfor, at du kontakter Arbejdsgiverrådgivningen på 69 15 04 71 forud for, at du anvender kontrakten.

NB. Gem kontrakterne lokalt på din computer og åbn dem derfra.

Standardkontrakt

Standardkontrakt provisionlønnede

Vejledning til standardkontrakter

Del eller udskriv artiklen

Kontakt

Rådgivning for arbejdsgivere
69 15 04 71